Про кооперацію

Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні та соціальні основи функціонування кооперації в Україні.

Про іпотеку

Iпотека — вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця.

Про доступ до судових рішень

Цей Закон визначає порядок доступу до судових рішень з метою забезпечення відкритості діяльності судів загальної юрисдикції, прогнозованості судових рішень та сприяння однаковому застосуванню законодавства.

Про будівельні норми

Цей Закон визначає правові та організаційні засади розроблення, погодження, затвердження, реєстрації і застосування

Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів

Цей Закон визначає основи організації та діяльності з примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями,

Про заставу

Застава — це спосіб забезпечення зобов’язань, якщо інше не встановлено законом.