Про затвердження Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд

Ці Правила встановлюють порядок здійснення управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі — управління будинком), порядок передачі будинку в управління у

ЗАКОН УКРАЇНИ Про звернення громадян

Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об’єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції