Норми часу та матеріально-технічних ресурсів, норми обслуговування для робітників при утриманні будинків.

Норми часу та матеріально-технічних ресурсів, норми обслуговування для робітників при утриманні будинків.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.12.2013  № 603
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2014 р.
за № 151/24928

Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства
№ 16 від 06.02.2015}

Відповідно до абзацу третього пункту 6 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869, та пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 р. № 633, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми часу та матеріально-технічних ресурсів, норми обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій, що додаються.

2. Департаменту житлової політики (Мартинчук С.О.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Ішутко С.Ю.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу обов’язків

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Міністр

Г.П. Темник

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок,
заступник Голови
Федерації профспілок України

Виконавчий директор
Асоціації міст України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Заступник Міністра
соціальної політики України —
керівник апарату

С.М. Кондрюк

М.В. Пітцик

М.Ю. Бродський

В.М. Коломієць


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
25.12.2013  № 603

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2014 р.
за № 151/24928

НОРМИ 
часу та матеріально-технічних ресурсів, норми обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій

I. Загальні положення

1.1. Ці Норми призначені для розрахунку чисельності та раціонального завантаження робітників, які зайняті утриманням будинків, споруд та прибудинкових територій, закріплення за ними конкретних об’єктів (дільниць), планування матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання робіт з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

1.2. Ці Норми поширюються на суб’єктів господарювання, які є виконавцями послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі — суб’єкти господарювання), органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади.

{Пункт 1.2 розділу I в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

1.3. Рекомендований перелік і періодичність надання послуг з утримання прибудинкових територій та з прибирання у житлових будинках, гуртожитках та службових приміщеннях наведені в додатках 1 та 2 до цих Норм. Періодичність надання послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення, централізованого опалення наведена в додатку 3 до цих Норм.

Рекомендований перелік і періодичність надання послуг з утримання прибудинкових територій та з прибирання у житлових будинках, гуртожитках та службових приміщеннях може бути змінено залежно від місцевих природно-кліматичних умов органами місцевого самоврядування.

{Пункт 1.3 розділу I в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

1.4. Наведені в Нормах терміни вживаються у таких значеннях:

внутрішньобудинкові системи — мережі, арматура на них, прилади та обладнання, засоби обліку та регулювання споживання житлово-комунальних послуг, які розміщені в межах будинку, споруди, системи протипожежного захисту, включаючи стояки холодної та гарячої води, водовідведення та опалення, які розташовані в межах житлових і нежитлових приміщень;

газони комбіновані — газони з кущами та деревами у кількості більш ніж 150 штук на гектар;

{Абзац третій пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

газони суцільного типу — газони без кущів та дерев (або з кущами та деревами у кількості не більше ніж 150 штук на гектар);

норма обслуговування — сукупність об’єктів (систем) будинків, споруд, прибудинкових територій, що обслуговуються, їх кількісної характеристики (яку вимірюють у натуральних одиницях — довжина, площа, об’єм, маса, штучні одиниці), переліку робіт з визначенням періодичності їх повторювання (за необхідності), які повинні бути виконані робітником або групою робітників відповідної кваліфікації протягом одиниці робочого часу за певних умов їх проведення;

норма часу та матеріально-технічних ресурсів — сукупність назви роботи, одиниці вимірювання роботи, складу роботи, витрат праці робітників на виконання роботи (із зазначенням професій та середнього розряду роботи), переліків використовуваних машин та механізмів з наведенням часу їх використання і матеріалів, які витрачаються, з наведенням натуральних показників витрат;

технічний огляд — захід, що полягає у візуальному огляді або огляді за допомогою технічних пристроїв інженерних систем або конструкцій будівлі (споруди), який проводять у строки, у випадках та в обсязі, визначених нормативно-правовими актами, організаційно-методичними та експлуатаційними документами, з метою визначення їх технічного стану.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про житлово-комунальні послуги»Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869, Правилах утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207.

II. Норми часу та матеріально-технічних ресурсів при утриманні будинків, споруд та прибудинкових територій. Норми обслуговування для робітників, зайнятих утриманням будинків, споруд, прибудинкових територій

{Назва розділу II в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

2.1. До загальних вимог норм часу та матеріально-технічних ресурсів при утриманні будинків, споруд та прибудинкових територій застосовують розробку норм часу для робітників (витрат праці) та матеріально-технічних ресурсів (далі — НЧМ).

2.2. НЧМ складаються з технічних розрахунків, фотохронометражних спостережень та результатів аналізу організації праці і заходів щодо її удосконалення.

2.3. НЧМ повинні містити назви робіт, їх склад та одиниці вимірювання, норми часу робітників (людино-години) відповідної професії та середній розряд робітників, норми часу експлуатації машин та механізмів (за наявності), що застосовуються під час проведення робіт (машино-години), і переліки та норми витрат матеріалів (натуральні одиниці виміру), що витрачаються під час проведення робіт, на одиницю обсягу робіт, вказаних у НЧМ. Норми витрат матеріалів, наприклад «дрантя», наведено з урахуванням їх обертальності.

{Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

2.4. НЧМ на виконання робіт з близьким складом робіт та технологією виконання або на виконання робіт з одним об’єктом (конструктивним елементом будинку чи споруди, певним об’єктом внутрішньобудинкової системи, прибудинкової території тощо) поєднані у таблицях, які містять НЧМ.

2.5. У складі робіт до НЧМ, який розміщено перед таблицями, наводять вид виконуваних робіт, перед яким вказують номери НЧМ, до яких належить цей вид робіт. Якщо номери НЧМ не вказано, то цей вид робіт виконується відповідно до НЧМ всієї таблиці.

2.6. Якщо НЧМ однієї таблиці мають однакову одиницю вимірювання, то її вказують одну на всю таблицю НЧМ. Якщо НЧМ однієї таблиці мають різні одиниці вимірювання, то їх вказують окремо з наведенням кодів відповідних НЧМ.

Код НЧМ складається з трьох чисел, відокремлених одне від одного тире, де перше число «1» вказує на належність до НЧМ, друге число позначає порядковий номер таблиці у цьому розділі, третє число позначає порядковий номер норми у цій таблиці.

Числові дані, надані «до», слід вважати включно, надані «понад» — виключно.

Витрати матеріалів, кількість яких вказано «За проектом», визначають згідно з описом робіт.

Витрати ресурсів, пов’язані зі зносом немеханізованого інструменту, інвентарю, спецодягу тощо, у НЧМ не враховані. Приблизний перелік прибирального інвентарю і засобів прибирання, які видаються двірнику, наведено у додатку 4 до цих Норм. Приблизний перелік спецодягу, який видається двірнику, наведено у додатку 5 до цих Норм. Суб’єкт господарювання має право розширити або зменшити приблизний перелік і кількість інвентарю і засобів прибирання, а також спецодягу.

{Абзац п’ятий пункту 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Назви професій в НЧМ вказані згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327 (далі — ДК 003). ДК 003 містить коди класифікатора професій (далі — код КП). Склад робіт, який наведено в НЧМ, відповідає кваліфікаційним характеристикам, наведеним у відповідних випусках Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

2.7. Коди професій відповідають ДК 003, за винятком випадків, коли декілька суміжних професій мають в ДК 003 єдиний код, але при складанні НЧМ доцільно їх розділити з метою урахування існуючої різниці в тарифікації. У таких випадках коди ДК 003 уточнено з додаванням крапки та цифри наприкінці. Наприклад, оскільки прибирання прибудинкової території можуть виконувати як робітники з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями, так і двірники, то замість коду 9162 за ДК 003 (двірники та подібні до них чорнороби) надано такі коди:

9162.1 — робітники з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями;

9162.2 — двірники.

Шифри ресурсів та середнього розряду робіт в НЧМ наведено таким чином:

на витрати праці — цифра 1, крапка та код професії за ДК 003;

на середній розряд робіт — цифра 2, крапка та код професії за ДК 003;

на машини і механізми — шифр згідно з діючими державними ресурсними кошторисними нормами експлуатації будівельних машин та механізмів;

на матеріали — шифр згідно з номерами позицій матеріалів, виробів та конструкцій, що надані центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства.

НЧМ встановлені з урахуванням необхідних витрат часу на підготовчо-заключні роботи, обслуговування робочого місця, відпочинок та особисті потреби, на пересування у процесі роботи у межах зони обслуговування.

У складі робіт НЧМ наведено найбільш характерні операції. Витрати ресурсів на дрібні операції, що є невід’ємною частиною технологічного процесу, але не наведені у складі робіт НЧМ, додатковій оплаті не підлягають.

2.8. У складі робіт передбачено витрати ресурсів на такі загальні роботи:

підготовчо-заключні роботи (отримання наряду-завдання та виробничого інструктажу, отримання матеріалів, інструменту та необхідного обладнання, здавання наряду-завдання, повернення інструменту та обладнання після закінчення робіт тощо);

обслуговування робочого місця (підготовка робочого місця перед початком роботи, у тому числі підготовка, що передбачена правилами техніки безпеки та пожежної безпеки, прибирання робочого місця після закінчення зміни);

прибирання побутових відходів, що утворилися під час виконання робіт;

переміщення матеріалів, обладнання, інструменту, машин та механізмів (за наявності) у межах будинку, споруди та прибудинкової території.

2.9. Витрати ресурсів на пересування або перевезення робітників від місця їх розташування та на транспортування матеріалів від складу до житлового будинку та від одного житлового будинку до іншого в НЧМ не враховані; за необхідності їх встановлюють додатково з урахуванням раціональних маршрутних схем і способів транспортування. Маршрутні схеми затверджує керівник організації.

На пересування від одного об’єкта до іншого до норм витрат праці застосовуються поправні коефіцієнти: до 500 м — коефіцієнт 1,05; від 500 м до 1000 м — коефіцієнт 1,1; від 1000 м до 1500 м — коефіцієнт 1,15; понад 1500 м — коефіцієнт 1,2.

{Пункт 2.9 розділу II доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

2.10. Норми обслуговування для робітників, зайнятих утриманням будинків, споруд та прибудинкових територій, визначаються суб’єктами господарювання виходячи з норм часу на виконання відповідних робіт, їх обсягів та періодичності виконання.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

ІІІ. Умови розрахунку норм праці

3.1. НЧМ на ручне прибирання територій встановлені диференційовано для територій з удосконаленим покриттям (заасфальтовані, брущаті), із неудосконаленим покриттям (щебеневі, булижні) і для територій без покриття залежно від класу цих територій. Території класифіковано за інтенсивністю пішохідного руху:

І клас — до 50 люд.-год.;

ІІ клас — вище 51 люд.-год. до 100 люд.-год.;

ІІІ клас — вище 101 люд.-год.

Інтенсивність пішохідного руху визначають на смузі тротуару шириною 0,75 м за піковим навантаженням вранці та ввечері з урахуванням руху пішоходів в обох напрямках;

3.2. НЧМ на обслуговування сміттєпроводів встановлені диференційовано залежно від розташування сміттєприймальних камер, типів сміттєзбиральних ємностей і засобів їх прибирання. НЧМ розроблені на роботи, що виконуються на найбільш поширених типах сміттєпроводів (холодні, ізольовані та ті, які обслуговують одну вертикальну групу квартир і мають завантажувальні клапани з отворами розміром від 150х200 мм до 200х200 мм), а також на сміттєприймальники переносні металеві місткістю 40-100 л, контейнери місткістю 300-800 л, бункери місткістю 400-600 л.

3.3. У разі виконання робіт у приміщеннях, висота яких до 1,8 м, до норм витрат праці застосовують коефіцієнт 1,1.

3.4. У НЧМ не враховуються витрати на придбання або виготовлення прокладок, хомутів, сальників та дерев’яних пробок. Витрати на їх виготовлення або придбання визначаються додатково.

3.5. Витрати ресурсів на надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, які не охоплені НЧМ, визначаються відповідно до діючих ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи, а за їх відсутності в зазначених нормах — за державними ресурсними елементними кошторисними нормами на будівельні роботи та іншими чинними нормативами.

Суб’єкти господарювання можуть розробляти власні норми на роботи, які не охоплені НЧМ, державними ресурсними елементними кошторисними нормами на ремонтно-будівельні роботи, державними ресурсними елементними кошторисними нормами на будівельні роботи та іншими чинними нормативами, для використання при наданні послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Такі норми не повинні погіршувати якість виконання відповідних робіт.

{Пункт 3.5 розділу III в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

3.6. Якщо робітники суб’єкта господарювання виконують роботи, що відповідають кваліфікаційним характеристикам суміжних професій, відповідні НЧМ застосовуються без зміни норм витрат часу та матеріально-технічних ресурсів. Наприклад, роботи з прибирання прибудинкової території, поливання дворів, клумб, газонів, для яких в НЧМ вказана професія «двірник», може виконувати «робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями» першого розряду.

{Пункт 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

ІV. Застосування норм часу

{Назва розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

4.1. Норми часу на виконання робіт з очищення території від снігу та льоду установлюються відповідно до НЧМ, наведених у таблицях 1-20 цього розділу.

4.2. Основні вимоги до застосування НЧМ при виконанні робіт з очищення території від снігу та льоду:

НЧМ 1-2-1 — 1-2-9, 1-4-1 — 1-4-3, що наведені у таблицях 24 цього розділу, передбачено зсування снігу на відстань до 5 метрів. При застосуванні цих НЧМ на більшу відстань до норм витрат праці застосовують коефіцієнт 1,1;

витрати ресурсів на прибирання та зсування снігу, який щойно випав, товщиною понад 2 см визначають за НЧМ 1-1-1 — 1-1-9, 1-2-1 — 1-2-9, що наведені в таблицях 1, 2 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,05;

витрати ресурсів на прибирання та зсування снігу, який щойно випав, товщиною до 10 см визначають за НЧМ 1-1-1 — 1-1-9, 1-2-1 — 1-2-9, що наведені в таблицях 1, 2 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,1;

витрати ресурсів на прибирання та зсування снігу, який щойно випав, товщиною понад 10 см визначають за НЧМ 1-1-1 — 1-1-9, 1-2-1 — 1-2-9, що наведені в таблицях 1, 2 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,2;

витрати ресурсів на прибирання та зсування снігу зі сходів, розташованих на прибудинковій території, при підйомах на височину визначають за НЧМ 1-1-1 — 1-1-3, 1-2-1 — 1-2-3, що наведені в таблицях 1, 2 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,1;

витрати ресурсів на очищення території з удосконаленим покриттям від ущільненого снігу товщиною понад 2 см визначають за НЧМ 1-8-1 — 1-8-3, що наведені в таблиці 8 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,05;

витрати ресурсів на очищення території від полою товщиною шару понад 2 см визначають за НЧМ 1-9-1 — 1-9-3, що наведені в таблиці 9 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,05;

НЧМ 1-16-3, 1-16-4, 1-17-2, що наведені в таблицях 1617 цього розділу, передбачено навантаження снігу та відколу на транспортний засіб або ємність при висоті бортів транспортного засобу або висоті стінок ємності до 1,6 метра. У разі більшої висоти бортів або стінок до норм витрат праці застосовують коефіцієнт 1,2;

у випадку, коли навантаження, передбачене НЧМ 1-16-1 — 1-16-4, 1-17-1 — 1-17-2, що наведені в таблицях 16, 17 цього розділу, виконують на транспортні засоби, витрати ресурсів на їх експлуатацію потрібно визначати додатково;

витрати ресурсів на посипання території спеціальними сумішами визначають за НЧМ 1-20-1 — 1-20-3, що наведені в таблиці 20 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,1; пісок (шифр ресурсу 1421-10634) замінюють на вищезгадану суміш, норму витрат якої приймають за проектом.

4.3. НЧМ на виконання робіт з очищення території від снігу та льоду.

Підмітання снігу, який щойно випав, товщиною шару до 2 см.

Склад робіт:

1-1-1 — 1-1-9: підмітання снігу, згрібання снігу докупи або у вали.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 1

Код норми

Шифр ресурсу

Клас території

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

4

Територія з удосконаленим покриттям

1-1-1

9162.2

I

0,18

1-1-2

9162.2

II

0,22

1-1-3

9162.2

III

0,25

Територія з неудосконаленим покриттям

1-1-4

9162.2

I

0,22

1-1-5

9162.2

II

0,27

1-1-6

9162.2

III

0,32

Територія без покриття

1-1-7

9162.2

I

0,27

1-1-8

9162.2

II

0,32

1-1-9

9162.2

III

0,38

Зсування снігу, який щойно випав, товщиною шару понад 2 см.

Склад робіт:

1-2-1 — 1-2-9: зсування снігу докупи або у вали.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 2

Код норми

Шифр ресурсу

Клас території

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

4

Територія з удосконаленим покриттям

1-2-1

9162.2

I

0,7

1-2-2

9162.2

II

0,9

1-2-3

9162.2

III

1,1

Територія з неудосконаленим покриттям

1-2-4

9162.2

I

0,9

1-2-5

9162.2

II

1,1

1-2-6

9162.2

III

1,35

Територія без покриття

1-2-7

9162.2

I

0,8

1-2-8

9162.2

II

1,0

1-2-9

9162.2

III

1,2

Очищення від снігу, який щойно випав.

Склад робіт:

1-3-1, 1-3-2: очищення від снігу; зсування снігу у вали або докупи на відстань до 15 метрів.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 3

Код норми

Шифр ресурсу

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

Східці

1-3-1

9162.2

3,6

Відмостки і майданчики

1-3-2

9162.2

0,8

Очищення ділянок території від снігу при виконанні зимових механізованих робіт з прибирання.

Склад робіт:

1-4-1 — 1-4-3: очищення вручну ділянок, які неможливо прибрати машиною; зсування снігу і відколів на смугу механізованого прибирання.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 4

Код норми

Шифр ресурсу

Клас території

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

4

1-4-1

9162.2

I

0,2

1-4-2

9162.2

II

0,3

1-4-3

9162.2

III

0,38

Складання снігу у вали або купи після механізованого прибирання.

Склад робіт:

1-5-1: складання снігу у вали або купи.

Одиниця вимірювання: 10 куб.м.

Таблиця 5

Код норми

Шифр ресурсу

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

1-5-1

9162.2

1,5

Підмітання снігу, який щойно випав, після обробки сумішшю піску з хлоридами.

Склад робіт:

1-6-1 — 1-6-3: підмітання снігу товщиною шару до 2 см; згрібання снігу докупи або у вали.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 6

Код норми

Шифр ресурсу

Клас території

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

4

Територія з удосконаленим покриттям

1-6-1

9162.2

III

0,72

Територія з неудосконаленим покриттям

1-6-2

9162.2

III

0,93

Територія без покриття

1-6-3

9162.2

III

1,10

Очищення території з удосконаленим покриттям від ущільненого снігу та льоду після обробки реагентами.

Склад робіт:

1-7-1 — 1-7-3: очищення територій від ущільненого снігу скребком; згрібання снігу у вали або докупи.

Одиниця вимірювання: 10 кв.м.

Таблиця 7

Код норми

Шифр ресурсу

Клас території

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

4

1-7-1

9162.2

I

0,29

1-7-2

9162.2

II

0,36

1-7-3

9162.2

III

0,42

Очищення території з удосконаленим покриттям від ущільненого снігу.

Склад робіт:

1-8-1 — 1-8-3: очищення територій від ущільненого снігу скребком; згрібання снігу у вали або докупи.

Одиниця вимірювання: 10 кв.м.

Таблиця 8

Код норми

Шифр ресурсу

Клас території

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

4

1-8-1

9162.2

I

0,26

1-8-2

9162.2

II

0,32

1-8-3

9162.2

III

0,4

Очищення території від полою.

Склад робіт:

1-9-1 — 1-9-3: сколювання полою товщиною шару до 2 см; згрібання відколів у вали або докупи.

Одиниця вимірювання: 10 кв.м.

Таблиця 9

Код норми

Шифр ресурсу

Клас території

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

4

1-9-1

9162.2

I

0,69

1-9-2

9162.2

II

0,76

1-9-3

9162.2

III

0,83

Очищення від полою та льоду водостічних труб, кришок люків колодязів.

Склад робіт:

1-10-1: сколювання полою та льоду із зовнішньої поверхні водостічної труби до висоти 2 метри; згрібання відколів та льоду, що випали з труби, у вали або докупи та зсування їх до бортового каменю на відстань до 30 см;

1-10-2: сколювання полою та льоду з поверхні люків; згрібання відколів у вали або докупи та зсування їх до бортового каменю на відстань до 30 см.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 10

Код норми

Шифр ресурсу

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

Водостічні труби

1-10-1

9162.2

1,02

Кришки люків колодязів

1-10-2

9162.2

1,18

Очищення покрівлі.

Склад робіт:

1-11-1: очищення покрівлі від злежалого снігу;

1-11-2: очищення покрівлі від снігу, який щойно випав.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 11

Код норми

Шифр ресурсу

Витрати праці покрівельника, люд.-год.

Середній розряд робіт

1

2

3

4

Від злежалого снігу

1-11-1

7131

2,5

2,0

Від снігу, який щойно випав

1-11-2

7131

3,3

2,0

Зсування снігу та відколу, скинутого з даху.

Склад робіт:

1-12-1: зсування у вали або докупи снігу та відколу, скинутого з даху, на відстань до 30 см.

Одиниця вимірювання: 10 куб.м.

Таблиця 12

Код норми

Шифр ресурсу

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

1-12-1

9162.2

5,82

Очищення контейнерного майданчика в холодний період.

Склад робіт:

1-13-1: очищення майданчика від снігу та полою.

Одиниця вимірювання: 10 кв.м.

Таблиця 13

Код норми

Шифр ресурсу

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

1-13-1

9162.2

0,6

Сколювання льоду.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 14

Код норми

Шифр ресурсу

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

Товщина шару до 10 см

1-14-1

9162.2

22,3

Товщина шару понад 10 см

1-14-2

9162.2

29,5

Перекидання снігу і відколу.

Склад робіт:

1-15-1: перекидання снігу і відколу на газони та вільні ділянки територій з подальшим рівномірним розкиданням.

Одиниця вимірювання: 10 куб.м.

Таблиця 15

Код норми

Шифр ресурсу

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

1-15-1

9162.2

3,72

Завантаження снігу.

Склад робіт:

1-16-1, 1-16-2, 1-16-3, 1-16-4: навантаження снігу лопатою на транспорт або у ємність.

Одиниця вимірювання: 10 куб.м.

Таблиця 16

Код норми

Шифр ресурсу

Щільність снігу

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

4

Висота підйому до 1 м

1-16-1

9162.2

Ущільнений сніг

2,8

1-16-2

9162.2

Сніг, який щойно випав

2,2

Висота підйому до 1,6 м

1-16-3

9162.2

Ущільнений сніг

3,8

1-16-4

9162.2

Сніг, який щойно випав

2,75

Навантаження льоду.

Склад робіт:

1-17-1, 1-17-2: навантаження льоду лопатою на транспорт або у ємність.

Одиниця вимірювання: 1 т.

Таблиця 17

Код норми

Шифр ресурсу

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

Висота підйому до 1 м

1-17-1

9162.2

0,65

Висота підйому до 1,6 м

1-17-2

9162.2

1,02

Підготування суміші піску з хлоридами.

Склад робіт:

1-18-1: просіювання піску крізь сито; розмішування з хлоридами.

Одиниця вимірювання: 10 куб.м.

Таблиця 18

Код норми

Шифр ресурсу

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

1-18-1

9162.2

8,33

Транспортування суміші піску з хлоридами на візку або санчатах з місця складування до місця посипання.

Склад робіт:

1-19-1: наповнення ємності сумішшю піску з хлоридами; транспортування ємності з сумішшю на візку або санчатах до місця посипання на відстань до 100 м.

Одиниця вимірювання: 10 куб.м.

Таблиця 19

Код норми

Шифр ресурсу

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

1-19-1

9162.2

10,6

Посипання територій.

Склад робіт:

1-20-1 — 1-20-3: посипання територій піском.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 20

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

1

2

3

4

5

Клас території I

1-20-1

9162.2

Витрати праці двірника

люд.-год.

0,2

С1421-10634

Пісок природний рядовий

куб.м

0,015

Клас території II

1-20-2

9162.2

Витрати праці двірника

люд.-год.

0,24

С1421-10634

Пісок природний рядовий

куб.м

0,017

Клас території III

1-20-3

9162.2

Витрати праці двірника

люд.-год.

0,28

С1421-10634

Пісок природний рядовий

куб.м

0,02

4.4. НЧМ на виконання робіт з утримання території у період відсутності снігу.

НЧМ на роботи з утримання території у період відсутності снігу наведені у таблицях 21-44цього розділу.

Вимоги до зазначених НЧМ:

НЧМ 1-21-1 — 1-21-9, 1-34-1 — 1-34-3, 1-36-1 — 1-36-3, 1-39-1, наведеними у таблицях 21343639 цього розділу, передбачено транспортування сміття після підмітання на відстань до 15 метрів. При застосуванні цих НЧМ на відстань більше 15 метрів до норм витрат праці застосовують такі коефіцієнти: на відстань до 25 м — 1,05, на відстань до 50 м — 1,1;

НЧМ 1-22-1 — 1-22-3, наведеними у таблиці 22 цього розділу, передбачено змітання сміття на смугу механізованого прибирання на відстань до 15 метрів. У разі більшої відстані до норм витрат праці застосовують коефіцієнт 1,1;

НЧМ 1-36-1 — 1-36-3, 1-37-1 — 1-37-3, 1-38-1 — 1-38-3, наведеними у таблицях 363738 цього розділу, передбачено такі розміри урн:

чавунні литі урни — діаметр від 200 до 300 мм, висота — до 650 мм;

залізобетонні урни з металевими вкладишами — основа 320х320 мм, висота до 550 мм;

кулясті — діаметр кулі від 250 до 260 мм, висота підставки від 650 до 700 мм.

Витрати ресурсів на скошування трави з укосів, крутість яких становить понад 30 град., визначають за НЧМ 1-27-1 — 1-27-4, 1-28-1 — 1-28-4, 1-29-1 — 1-29-2, 1-30-1 — 1-30-2, 1-31-1 — 1-31-2, 1-32-1 — 1-32-2, 1-33-1 — 1-33-2, наведеними у таблицях 27-33 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 2,2;

{Абзац десятий пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

НЧМ 1-23-1 — 1-23-3, 1-24-1, 1-25-1 — 1-25-3, 1-35-1, 1-38-1 — 1-38-3, наведеними у таблицях 23-253538 цього розділу, передбачено, що воду при поливанні, митті та промиванні зі шланга подають із водопроводу. Якщо подавання води здійснюють автономним насосом, до переліку машин додають відповідний насос, норму часу експлуатації якого приймають як 0,5 норми витрат праці.

Підмітання території.

Склад робіт:

1-21-1 — 1-21-9: підмітання території, збирання докупи та транспортування сміття в установлене місце.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 21

Код норми

Шифр ресурсу

Клас території

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

4

Територія з удосконаленим покриттям

1-21-1

9162.2

I

0,20

1-21-2

9162.2

II

0,25

1-21-3

9162.2

III

0,29

Територія з неудосконаленим покриттям

1-21-4

9162.2

I

0,28

1-21-5

9162.2

II

0,33

1-21-6

9162.2

III

0,37

Територія без покриття

1-21-7

9162.2

I

0,33

1-21-8

9162.2

II

0,37

1-21-9

9162.2

III

0,43

Очищення ділянки територій під час літніх механізованих робіт з прибирання.

Склад робіт:

1-22-1, 1-22-2, 1-22-3: підмітання ділянок, які неможливо прибрати механізованим способом; змітання сміття на смугу механізованого прибирання.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 22

Код норми

Шифр ресурсу

Клас території

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

4

1-22-1

9162.2

I

0,23

1-22-2

9162.2

II

0,31

1-22-3

9162.2

III

0,40

Поливання території з покриттям та без покриття зі шланга.

Склад робіт:

1-23-1, 1-23-2, 1-23-3: поливання території зі шланга.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 23

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Клас території I

1-23-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,07

1,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,02

Клас території II

1-23-2

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,12

1,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,024

Клас території III

1-23-3

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,14

1,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,03

Поливання газонів зі шланга.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 24

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-24-1

6113

Витрати праці озеленювача

люд.-год.

0,28

3,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,06

Миття території з удосконаленими та неудосконаленими покриттями.

Склад робіт:

1-25-1 — 1-25-3: миття території зі шланга водою з додаванням мийного розчину.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 25

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Клас території I

1-25-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,15

1,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,075

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Клас території II

1-25-2

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,20

1,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,09

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Клас території III

1-25-3

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,25

1,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,11

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Консервування та розконсервування поливальної системи.

Склад робіт:

1-26-1: осушення мережі трубопроводів, огляд поливальної системи, складання опису недоліків, підготовка до зберігання;

1-26-2: огляд та запускання поливальної системи, очищення робочих частин дощувальників від нашарувань, загальна перевірка працездатності системи.

Одиниця вимірювання: 1 поливальна система.

Таблиця 26

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Консервування

1-26-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,48

3,2

Розконсервування

1-26-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

1,73

3,2

Скошування трави вручну.

Склад робіт:

1-27-1 — 1-27-4: скошування трави, складання на краю ділянки.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 27

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

На газонах суцільного типу

1-27-1

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,49

3,0

На газонах комбінованого типу

1-27-2

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,52

3,0

На схилах та укосах

1-27-3

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,62

3,0

На пустирях, незручних місцях, колишніх звалищах

1-27-4

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,71

3,0

Скошування трави ручними механічними газонокосарками, мотокосами (тримерами).

{Абзац тридцять дев’ятий пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Склад робіт:

1-28-1 — 1-28-8: скошування трави, складання на краю ділянки.

{Абзац сорок перший пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 28

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

На газонах суцільного типу ручними механічними газонокосарками

1-28-1

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,42

4,0

На газонах суцільного типу мотокосами (тримерами)

1-28-2

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,26

4,0

С270-0194-П2

Мотокоса (тример)

маш.-год.

0,26

На газонах комбінованого типу ручними механічними газонокосарками

1-28-3

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,45

4,0

На газонах комбінованого типу мотокосами (тримерами)

1-28-4

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,28

4,0

С270-0194-П2

Мотокоса (тример)

маш.-год.

0,26

На схилах та укосах ручними механічними газонокосарками

1-28-5

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,53

4,0

На схилах та укосах мотокосами (тримерами)

1-28-6

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,32

4,0

С270-0194-П2

Мотокоса (тример)

маш.-год.

0,32

На пустирях, незручних місцях, колишніх звалищах ручними механічними газонокосарками

1-28-7

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,60

4,0

На пустирях, незручних місцях, колишніх звалищах мотокосами (тримерами)

1-28-8

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,37

4,0

С270-0194-П2

Мотокоса (тример)

маш.-год.

0,37

{Таблиця 28 пункту 4.4 розділу IV в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Скошування трави ручними фронтальними газонокосарками з бензиновим приводом.

Склад робіт:

1-29-1, 1-29-2: скошування трави, складання на краю ділянки.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 29

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

На газонах суцільного типу

1-29-1

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,22

4,0

С270-0194

Газонокосарка моторна

маш.-год.

0,22

На газонах комбінованого типу

1-29-2

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,26

4,0

С270-0194

Газонокосарка моторна

маш.-год.

0,26

Скошування трави ручними фронтальними газонокосарками з електричним приводом.

Склад робіт:

1-30-1, 1-30-2: скошування трави, складання на краю ділянки.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 30

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

На газонах суцільного типу

1-30-1

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,20

4,0

С270-0194-П1

Газонокосарка ручна з електроприводом

маш.-год.

0,20

На газонах комбінованого типу

1-30-2

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,24

4,0

С270-0194-П1

Газонокосарка ручна з електроприводом

маш.-год.

0,24

Скошування трави ручними роторними газонокосарками з бензиновим приводом.

Склад робіт:

1-31-1, 1-31-2: скошування трави, складання на краю ділянки.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 31

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

На газонах суцільного типу

1-31-1

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,20

4,0

С270-0194

Газонокосарка моторна

маш.-год.

0,20

На газонах комбінованого типу

1-31-2

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,25

4,0

С270-0194

Газонокосарка моторна

маш.-год.

0,25

Скошування трави ручними роторними газонокосарками з електричним приводом.

Склад робіт:

1-32-1, 1-32-2: скошування трави, складання на краю ділянки.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 32

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

На газонах суцільного типу

1-32-1

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,19

4,0

С270-0194-П1

Газонокосарка ручна з електроприводом

маш.-год.

0,19

На газонах комбінованого типу

1-32-2

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,23

4,0

С270-0194-П1

Газонокосарка ручна з електроприводом

маш.-год.

0,23

Скошування трави тракторними фронтальними газонокосарками.

Склад робіт:

1-33-1, 1-33-2: скошування трави, складання на краю ділянки.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 33

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

На газонах суцільного типу

1-33-1

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,06

4,0

8331

Витрати праці тракториста

люд.-год.

0,12

С201-0407

Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 20 кВт (27 к.с.)

маш.-год.

0,12

С270-0192

Косарка тракторна

маш.-год.

0,12

На газонах комбінованого типу

1-33-2

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,07

4,0

8331

Витрати праці тракториста

люд.-год.

0,14

С201-0407

Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 20 кВт (27 к.с.)

маш.-год.

0,14

С270-0192

Косарка тракторна

маш.-год.

0,14

Прибирання газонів.

Склад робіт:

1-34-1 — 1-34-3: прибирання сміття з газонів, транспортування сміття у визначене місце.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 34

Код норми

Шифр ресурсу

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

Прибирання газонів від листя, хмизу, сміття: газони середньої засміченості

1-34-1

9162.2

1,17

Прибирання газонів від листя, хмизу, сміття: газони сильної засміченості

1-34-2

9162.2

1,76

Прибирання газонів від випадкового сміття

1-34-3

9162.2

0,13

Прибирання дворового туалету на 2-3 місця.

Склад робіт:

1-35-1: підмітання туалету, миття зі шланга або з відра, транспортування сміття на відстань до 50 метрів, дезінфекція туалету.

Одиниця вимірювання: 10 туалетів.

Таблиця 35

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-35-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

5,0

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0124

За проектом

Засоби для дезінфекції

кг

За проектом

С142-10-2

Вода

куб.м

0,1

{Таблиця 35 пункту 4.4 розділу IV в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Очищення урн від сміття.

Склад робіт:

1-36-1 — 1-36-3: очищення урн від сміття, транспортування сміття у визначене місце.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 36

Код норми

Шифр ресурсу

Тип урн

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

4

1-36-1

9162.2

Чавунні литі

0,77

1-36-2

9162.2

Залізобетонні з металевими вкладишами

0,37

1-36-3

9162.2

Кулясті

0,64

Промивання урн вручну.

Склад робіт:

1-37-1 — 1-37-3: транспортування урн у визначене місце, промивання із застосуванням мийних засобів, транспортування чистих урн на місце.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 37

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

1

2

3

4

5

Чавунні литі

1-37-1

9162.2

Витрати праці двірника

люд.-год.

1,13

С142-10-2

Вода

куб.м

0,05

С111-1608

Дрантя

кг

0,0028

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Залізобетонні з металевими вкладишами

1-37-2

9162.2

Витрати праці двірника

люд.-год.

0,75

С142-10-2

Вода

куб.м

0,04

С111-1608

Дрантя

кг

0,0019

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Кулясті

1-37-3

9162.2

Витрати праці двірника

люд.-год.

1,37

С142-10-2

Вода

куб.м

0,06

С111-1608

Дрантя

кг

0,0034

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

{Таблиця 37 пункту 4.4 розділу IV в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Промивання урн зі шланга.

Склад робіт:

1-38-1 — 1-38-3 транспортування урн у визначене місце, промивання із застосуванням мийних засобів, транспортування чистих урн на місце.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 38

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

1

2

3

4

5

Чавунні литі

1-38-1

9162.2

Витрати праці двірника

люд.-год.

0,63

С142-10-2

Вода

куб.м

0,08

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Залізобетонні з металевими вкладишами

1-38-2

9162.2

Витрати праці двірника

люд.-год.

0,47

С142-10-2

Вода

куб.м

0,065

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Кулясті

1-38-3

9162.2

Витрати праці двірника

люд.-год.

0,74

С142-10-2

Вода

куб.м

0,1

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Прибирання листя в осінній період вручну.

Склад робіт:

1-39-1: прибирання території від опалого листя, віднесення на відстань до 15 метрів, підмітання майданчика.

Одиниця вимірювання: 1 куб.м.

Таблиця 39

Код норми

Шифр ресурсу

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

1-39-1

9162.2

3,8

Прибирання скошеної трави з газонів.

Склад робіт:

1-40-1: згрібання скошеної трави з газонів граблями до кучі.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 40

Код норми

Шифр ресурсу

Витрати праці двірника, люд.-год.

1

2

3

1-40-1

9162.2

0,11

Промивання номерних ліхтарів.

Склад робіт:

1-41-1: промивання номерних ліхтарів мийними засобами, витирання насухо.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 41

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-41-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,96

2,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,01

С111-1608

Дрантя

кг

0,0024

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

{Таблиця 41 пункту 4.4 розділу IV в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Протирання покажчиків.

Склад робіт:

1-42-1: вологе протирання покажчиків.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 42

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-42-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,36

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0009

С142-10-2

Вода

куб.м

0,0005

{Таблиця 42 пункту 4.4 розділу IV в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Вивішування або зняття прапорів.

Склад робіт:

1-43-1: вивішування або зняття прапорів за допомогою драбин.

Одиниця вимірювання: 10 прапорів.

Таблиця 43

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-43-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,94

2,0

Інші роботи.

Склад робіт:

1-44-1: підмітання, складання сміття докупи;

1-44-2: миття майданчика;

1-44-3: прочищення і піднімання ґрат, вигрібання бруду з приямка, установлення ґрат;

1-44-4: прибирання сміття з вимощень; транспортування сміття до встановленого місця на відстань до 100 м;

1-44-5: очищення кришок або решіток; транспортування сміття до встановленого місця на відстань до 100 м;

{Пункт 4.4 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

1-44-6: очищення поверхонь зливостічних лотків; транспортування сміття до встановленого місця на відстань до 100 м;

{Пункт 4.4 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

1-44-7: пробивання борозен у полою та їх прочищення;

{Пункт 4.4 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

1-44-8: зганяння талої чи дощової води з території, що прибирається;

{Пункт 4.4 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

1-44-9: розставляння стояків, натягування сигнальної стрічки.

{Пункт 4.4 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Одиниця вимірювання:

1-44-1, 1-44-2, 1-44-4: 100 кв.м;

1-44-3, 1-44-5: 10 шт.

{Абзац сто шістнадцятий пункту 4.4 розділу IV в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

1-44-6: 100 пог. м лотків;

{Пункт 4.4 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

1-44-7: 100 пог. м борозен;

{Пункт 4.4 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

1-44-8: 10 кв. м;

{Пункт 4.4 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

1-44-9: 100 пог. м огорожі.

{Пункт 4.4 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Таблиця 44

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Підмітання майданчика перед входом у під’їзд

1-44-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

1,29

1,0

Миття сходів і майданчика перед входом у під’їзд

1-44-2

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

3,32

1,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,01

Очищення приямків з металевими решітками біля входу на сходи

1-44-3

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,96

1,0

Прибирання вимощень

1-44-4

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

3,68

2,0

Очищення кришок колодязів та водостічних решіток

1-44-5

9162.2

Витрати праці двірника

люд.-год.

0,84

1,0

Очищення поверхонь зливостічних лотків

1-44-6

9162.2

Витрати праці двірника

люд.-год.

1,26

1,0

Улаштування в період відлиги борозен у полою для відведення талої води у водовідвідні пристрої

1-44-7

9162.2

Витрати праці двірника

люд.-год.

0,25

1,0

Відведення з території, що прибирається, талої та дощової води у відповідні комунікації (колодязі, канави тощо)

1-44-8

9162.2

Витрати праці двірника

люд.-год.

0,11

1,0

Установлення огорож у місцях, що небезпечні для пішоходів

1-44-9

9162.2

Витрати праці двірника

люд.-год.

0,39

1,0

За проектом

Стрічка сигнальна

пог. м

105

За проектом

Лісоматеріали

куб. м

За проектом

За проектом

Цвяхи

т

За проектом

{Таблиця 44 пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

4.5. НЧМ на виконання робіт з прибирання сміття.

НЧМ на виконання робіт з прибирання сміття наведені у таблицях 45-55 цього розділу.

Вимоги до зазначених НЧМ:

витрати ресурсів на вилучення сміття зі сміттєприймальних камер у будинках з особливо складними і підвальними проходами, де немає можливості поставити бак для сміття, визначають за НЧМ 1-46-1 — 1-46-9, наведеними у таблиці 46 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,05;

витрати ресурсів на вилучення сміття зі сміттєприймальних камер з транспортуванням сміття від житлового будинку до контейнерного майданчика на відстань понад 30 м визначають за НЧМ 1-46-1 — 1-46-9, наведеними у таблиці 46 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,1;

витрати ресурсів на прибирання сміттєприймальних камер розміром до 10 кв.м визначають за НЧМ 1-48-1 — 1-48-2, наведеними у таблиці 48 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,1;

витрати ресурсів на миття бачків для харчових відходів визначають за НЧМ 1-51-2 та 1-51-3, наведеними у таблиці 51 цього розділу, із застосуванням до норм витрат часу коефіцієнта 1,2.

Профілактичний огляд сміттєпроводу та сміттєзбірника.

Склад робіт:

1-45-1: огляд усіх елементів сміттєпроводів та сміттєзбірників.

Одиниця вимірювання: 100 пог. м сміттєпроводу.

Таблиця 45

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-45-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

4,27

2,0

Вилучення сміття зі сміттєприймальних камер.

Склад робіт:

1-46-1 — 1-46-9: закриття шибера або клапана, заповнення сміттєзбірника або бункерів, переміщення ємностей до місця завантаження або схову, встановлення порожніх ємностей, відкриття шибера або клапана.

Одиниця вимірювання: 1 куб.м місткості.

Таблиця 46

Код норми

Місцезнаходження камер

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

7

Переносний сміттєзбірник

1-46-1

І поверх

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

1,25

2,0

1-46-2

ІІ поверх

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

1,63

2,0

1-46-3

Підвал

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

1,92

2,0

Сміттєзбірник — бункер

1-46-4

І поверх

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,82

2,0

1-46-5

ІІ поверх

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

1,11

2,0

1-46-6

Підвал

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

1,43

2,0

Сміттєзбірник – контейнер

1-46-7

І поверх

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,6

2,0

1-46-8

ІІ поверх

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,71

2,0

1-46-9

Підвал

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,95

2,0

Вологе підмітання підлоги сміттєприймальних камер.

Склад робіт:

1-47-1: підмітання підлоги сміттєприймальних камер з попереднім її зволоженням.

Одиниця вимірювання: 10 кв.м.

Таблиця 47

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-47-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,11

2,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,0008

Прибирання сміттєприймальних камер.

Склад робіт:

1-48-1, 1-48-2: прибирання бруду, миття стін та підлоги.

Одиниця вимірювання: 10 кв.м.

Таблиця 48

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Промивання за допомогою шланга

1-48-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,35

2,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,0005

С111-1608

Дрантя

кг

0,0009

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Промивання без допомоги шланга

1-48-2

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,85

2,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,004

С111-1608

Дрантя

кг

0,0021

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

{Таблиця 48 пункту 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Прибирання завантажувальних клапанів сміттєпроводу.

Склад робіт:

1-49-1: очищення клапанів від бруду, миття водою з мийними засобами, витирання насухо.

Одиниця вимірювання: 10 клапанів.

Таблиця 49

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-49-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,94

2,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,0005

С111-1608

Дрантя

кг

0,0023

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

{Таблиця 49 пункту 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Миття сміттєзбірників.

Склад робіт:

1-50-1 — 1-50-4: транспортування сміттєзбірників до місця миття, миття, транспортування та встановлення на місце.

Одиниця вимірювання: 10 сміттєзбірників.

Таблиця 50

Код норми

Тип миття

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

7

Контейнерні сміттєзбірники

1-50-1

За допомогою шланга

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,64

2,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,05

С111-1608

Дрантя

кг

0,0016

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

1-50-2

Без допомоги шланга

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

1,38

2,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,03

С111-1608

Дрантя

кг

0,0034

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Переносні сміттєзбірники

1-50-3

За допомогою шланга

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,44

2,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,04

С111-1608

Дрантя

кг

0,0011

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

1-50-4

Без допомоги шланга

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,89

2,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,025

С111-1608

Дрантя

кг

0,0022

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

{Таблиця 50 пункту 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Прибирання бункерів.

Склад робіт:

1-51-1 — 1-51-3: закриття шибера або клапана, очищення бункера від бруду та промивання водою з мийними засобами.

Одиниця вимірювання:

1-51-1, 1-51-2: 10 бункерів;

1-51-3: 10 кв.м площі.

Таблиця 51

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Промивання за допомогою шланга

1-51-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

1,96

2,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,08

С111-1608

Дрантя

кг

0,0049

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Промивання без допомоги шланга

1-51-2

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

4,1

2,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,07

С111-1608

Дрантя

кг

0,01

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Промивання без допомоги шланга

1-51-3

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,1

2,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,02

С111-1608

Дрантя

кг

0,0002

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

{Таблиця 51 пункту 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Прибирання контейнерних майданчиків.

Склад робіт:

1-52-1: прибирання сміття навколо контейнера і завантаження його в контейнер.

Одиниця вимірювання: 10 кв.м.

Таблиця 52

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

1

2

3

4

5

1-52-1

9162.2

Витрати праці двірника

люд.-год.

0,24

Дезінфекція сміттєзбірників.

Склад робіт:

1-53-1 — 1-53-3: очищення сміттєзбірника від бруду, обробка дезінфекційним розчином.

Одиниця вимірювання: 10 сміттєзбірників.

Таблиця 53

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Бункер

1-53-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

1,68

2,0

За проектом

Засоби для дезінфекції

кг

За проектом

С142-10-2

Вода

куб.м

0,001

Контейнер

1-53-2

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,97

2,0

За проектом

Засоби для дезінфекції

кг

За проектом

С142-10-2

Вода

куб.м

0,0025

Переносний сміттєзбірник

1-53-3

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,58

2,0

За проектом

Засоби для дезінфекції

кг

За проектом

С142-10-2

Вода

куб.м

0,0015

Дезінфекція усіх елементів стволів сміттєпроводу.

Склад робіт:

1-54-1, 1-54-2: очищення усіх елементів сміттєпроводу від бруду, обробка дезінфекційним розчином.

Одиниця вимірювання: 10 м сміттєпроводу.

Таблиця 54

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Вручну

1-54-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,34

2,0

За проектом

Засоби для дезінфекції

кг

За проектом

С142-10-2

Вода

куб.м

0,003

За допомогою йоржів з ручними лебідками

1-54-2

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,18

2,0

С203-0301

Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН (1 т)

маш.-год.

0,1

За проектом

Засоби для дезінфекції

кг

За проектом

С142-10-2

Вода

куб.м

0,0015

Навантаження сміття на транспортний засіб або ємність вручну.

Склад робіт:

1-55-1 — 1-55-3: завантаження сміття лопатами в кузов вантажного автомобіля або у ємність.

Одиниця вимірювання:

1-55-1, 1-55-2: 1 т;

1-55-3: 1 куб.м.

Таблиця 55

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

1

2

3

4

5

Ущільнене сміття

1-55-1

9162.2

Витрати праці двірника

люд.-год.

0,6

Неущільнене сміття

1-55-2

9162.2

Витрати праці двірника

люд.-год.

0,49

Пухке сміття

1-55-3

9162.2

Витрати праці двірника

люд.-год.

0,38

4.6. НЧМ на виконання робіт з утримання приміщень житлових будинків.

НЧМ на виконання робіт з утримання приміщень житлових будинків наведені у таблицях 56-74 цього розділу.

Вимоги до зазначених НЧМ:

у НЧМ 1-56-1 — 1-56-4, 1-57-1 — 1-57-4, 1-58-1 — 1-58-4, 1-59-1 — 1-59-2, наведених у таблицях 56-59 цього розділу, ступінь наповненості приміщення визначають шляхом ділення площі, зайнятої меблями та іншими предметами, що знаходяться на підлозі, на загальну площу приміщення;

у НЧМ 1-60-1 — 1-60-7, 1-61-1 — 1-61-7, наведених у таблицях 6061 цього розділу, під легким доступом для роботи розуміють можливість проведення миття вікон з підлоги, з підвіконників, з помостів без використання приставних драбин;

у НЧМ 1-60-1 — 1-60-7, 1-61-1 — 1-61-7, наведених у таблицях 60, 61 цього розділу, під звичайною конфігурацією розуміють конструкцію віконних рам, у якій довжина криволінійних меж чарунок усередині рам становить не більше ніж 20 % загальної довжини меж чарунок усередині рам;

витрати ресурсів на вологе підмітання сходових кліток і маршів у будинках, що мають вантажний ліфт, визначають за НЧМ 1-67-1 — 1-67-4, 1-68-1 — 1-68-4, наведеними у таблицях 6768 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,05;

обсяг робіт у НЧМ 1-64-1, наведених у таблиці 64 цього розділу, визначають за площею проекції огороджень, ґрат на вертикальну або горизонтальну поверхню;

обсяг робіт у НЧМ 1-65-2 та 1-65-3, наведених у таблиці 65 цього розділу, визначають за площею усіх поверхонь об’єктів, що доступна при замкнених дверцятах.

Прибирання горищ, підвалів та інших приміщень загального користування, вільних від обладнання, до яких не передбачений вільний доступ.

Склад робіт:

1-56-1 — 1-56-4: підмітання, прибирання і транспортування сміття у сміттєзбірник або контейнер для сміття.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 56

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Ступінь наповненості до 0,2

1-56-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,41

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,001

С142-10-2

Вода

куб.м

0,005

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Ступінь наповненості понад 0,2 до 0,5

1-56-2

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,51

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0013

С142-10-2

Вода

куб.м

0,005

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Ступінь наповненості понад 0,5 до 0,75

1-56-3

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,62

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0015

С142-10-2

Вода

куб.м

0,005

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Ступінь наповненості понад 0,75

1-56-4

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,75

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0019

С142-10-2

Вода

куб.м

0,005

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

{Таблиця 56 пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Прибирання бойлерних, машинних відділень, майстерень та інших приміщень загального користування, які містять обладнання, до яких не передбачений вільний доступ.

Склад робіт:

1-57-1 — 1-57-4: підмітання горищ, підвалів, бойлерних, прибирання та транспортування бруду у визначене місце.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 57

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Ступінь наповненості до 0,2

1-57-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,51

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0013

С142-10-2

Вода

куб.м

0,005

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Ступінь наповненості понад 0,2 до 0,5

1-57-2

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,64

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0016

С142-10-2

Вода

куб.м

0,005

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Ступінь наповненості понад 0,5 до 0,75

1-57-3

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,78

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0019

С142-10-2

Вода

куб.м

0,005

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Ступінь наповненості понад 0,75

1-57-4

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,90

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0022

С142-10-2

Вода

куб.м

0,005

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

{Таблиця 57 пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Прибирання кабінетів, приймальних, залів засідань, дитячих кімнат та інших приміщень загального користування, до яких передбачений вільний доступ.

Склад робіт:

1-58-1 — 1-58-4: підмітання, прибирання і транспортування сміття у сміттєзбірник або контейнер для сміття, протирання вологими ганчірками меблів, радіаторів, миття підлоги.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 58

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Ступінь наповненості до 0,2

1-58-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,60

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0015

С142-10-2

Вода

куб.м

0,05

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Ступінь наповненості понад 0,2 до 0,5

1-58-2

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,75

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0019

С142-10-2

Вода

куб.м

0,05

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Ступінь наповненості понад 0,5 до 0,75

1-58-3

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,91

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0023

С142-10-2

Вода

куб.м

0,05

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Ступінь наповненості понад 0,75

1-58-4

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

1,08

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0027

С142-10-2

Вода

куб.м

0,05

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

{Таблиця 58 пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Прибирання холів, коридорів, вестибюлів, галерей та інших приміщень загального користування, до яких передбачений вільний доступ.

Склад робіт:

1-59-1, 1-59-2: підмітання, прибирання і транспортування сміття у сміттєзбірник або контейнер для сміття, протирання вологими ганчірками меблів, радіаторів, миття підлоги.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 59

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Ступінь наповненості до 0,2

1-59-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,41

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,001

С142-10-2

Вода

куб.м

0,05

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Ступінь наповненості понад 0,2 до 0,4

1-59-2

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,55

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0014

С142-10-2

Вода

куб.м

0,05

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

{Таблиця 59 пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Миття вікон з легким доступом для роботи.

Склад робіт:

1-60-1 — 1-60-7: відкриття рам, миття рам, переплетінь, відкосів; нанесення на скло мийного розчину, протирання сухою ганчіркою або тканиною.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м скла з одного боку.

Таблиця 60

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Звичайна конфігурація, суцільне скло

1-60-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

2,66

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0066

С142-10-2

Вода

куб.м

0,005

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Звичайна конфігурація, не більше п’яти чарунок

1-60-2

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

3,21

2,0

С111-1608

Дрантя

Кг

0,008

С142-10-2

Вода

куб.м

0,005

За проектом

Розчин мийний

Кг

За проектом

Звичайна конфігурація, більше п’яти чарунок

1-60-3

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

3,32

2,0

С111-1608

Дрантя

Кг

0,0083

С142-10-2

Вода

куб.м

0,005

За проектом

Розчин мийний

Кг

За проектом

Складна конфігурація

1-60-4

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

4,42

2,0

С111-1608

Дрантя

Кг

0,011

С142-10-2

Вода

куб.м

0,005

За проектом

Розчин мийний

Кг

За проектом

Суцільне скло вітринного типу

1-60-5

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

2,43

2,0

С111-1608

Дрантя

Кг

0,006

С142-10-2

Вода

куб.м

0,005

За проектом

Розчин мийний

Кг

За проектом

Скло вітринного типу, не більше п’яти чарунок

1-60-6

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

3,16

2,0

С111-1608

Дрантя

Кг

0,0079

С142-10-2

Вода

куб.м

0,005

За проектом

Розчин мийний

Кг

За проектом

Скло вітринного типу, більше п’яти чарунок

1-60-7

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

3,67

2,0

С111-1608

Дрантя

Кг

0,0091

С142-10-2

Вода

куб.м

0,005

За проектом

Розчин мийний

Кг

За проектом

{Таблиця 60 пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Миття вікон з ускладненим доступом для роботи.

Склад робіт:

1-61-1 — 1-61-7: відкриття рам, миття рам, переплетінь, відкосів; нанесення на скло мийного розчину, протирання сухою ганчіркою або тканиною.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м скла з одного боку.

Таблиця 61

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Звичайна конфігурація, суцільне скло

1-61-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

3,48

2,0

С111-1608

Дрантя

Кг

0,0087

С142-10-2

Вода

куб.м

0,005

За проектом

Розчин мийний

Кг

За проектом

Звичайна конфігурація, не більше п’яти чарунок

1-61-2

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

4,05

2,0

С111-1608

Дрантя

Кг

0,01

С142-10-2

Вода

куб.м

0,005

За проектом

Розчин мийний

Кг

За проектом

Звичайна конфігурація, більше п’яти чарунок

1-61-3

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

4,93

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0123

С142-10-2

Вода

куб.м

0,005

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Складна конфігурація

1-61-4

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

5,81

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0145

С142-10-2

Вода

куб.м

0,005

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Суцільне скло вітринного типу

1-61-5

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

3,29

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0082

С142-10-2

Вода

куб.м

0,005

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Скло вітринного типу, не більше п’яти чарунок

1-61-6

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

4,01

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,01

С142-10-2

Вода

куб.м

0,005

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Скло вітринного типу, більше п’яти чарунок

1-61-7

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

4,70

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0117

С142-10-2

Вода

куб.м

0,005

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

{Таблиця 61 пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Змітання пилу зі стелі.

Склад робіт:

1-62-1: сухе змітання волосяною щіткою.

{Абзац тридцять шостий пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 62

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-62-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,92

2,0

{Таблиця 62 пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Вологе протирання.

Склад робіт:

1-63-1 — 1-63-3: вологе протирання з періодичною заміною води та мийного розчину.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 63

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Стіни

1-63-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

1,47

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0037

С142-10-2

Вода

куб.м

0,025

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Двері

1-63-2

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

2,25

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0056

С142-10-2

Вода

куб.м

0,05

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Підвіконня

1-63-3

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

2,0

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,005

С142-10-2

Вода

куб.м

0,035

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

{Таблиця 63 пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Вологе протирання.

Склад робіт:

1-64-1 — 1-64-4: вологе протирання з періодичною заміною води та мийного розчину.

{Абзац сорок четвертий пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Одиниця вимірювання:

1-64-1, 1-64-4: 100 кв.м;

{Абзац сорок шостий пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

1-64-2, 1-64-3: 100 м.

Таблиця 64

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Віконні огородження, ґрати

1-64-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

2,03

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,005

С142-10-2

Вода

куб.м

0,005

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Поручні

1-64-2

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

1,66

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0041

С142-10-2

Вода

куб.м

0,008

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Сходи на горище

1-64-3

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

1,29

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0032

С142-10-2

Вода

куб.м

0,05

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Огородження ліфтових шахт з металевої сітки

1-64-4

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

3,10

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0077

С142-10-2

Вода

куб.м

0,010

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

{Таблиця 64 пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Вологе протирання.

Склад робіт:

1-65-1 — 1-65-3: вологе протирання з періодичною заміною води та мийного розчину.

Одиниця вимірювання:

1-65-1: 100 шт.;

1-65-2, 1-65-3: 100 кв. м.

{Абзац п’ятдесят третій пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Таблиця 65

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Опалювальні радіатори

1-65-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

2,76

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0069

С142-10-2

Вода

куб.м

0,05

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Секційні (поворотні) поштові скриньки

1-65-2

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

1,11

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0028

С142-10-2

Вода

куб.м

0,06

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Індивідуальні поштові скриньки, шафи та дверцята електрощитів, корпусів та дверцята електричних пристроїв усіх типів

1-65-3

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

1,3

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0032

С142-10-2

Вода

куб.м

0,08

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

{Таблиця 65 пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Вологе протирання плафонів.

Склад робіт:

1-66-1: вологе протирання з періодичною заміною води та мийного розчину.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 66

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-66-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,07

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0002

С142-10-2

Вода

куб.м

0,006

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

{Таблиця 66 пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Вологе підмітання сходових кліток і маршів перших трьох поверхів.

Склад робіт:

1-67-1 — 1-67-4: підмітання попередньо зволожених сходових кліток та маршів.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 67

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Обладнання на сходових клітках: обладнання відсутнє

1-67-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,74

1,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,008

Обладнання на сходових клітках: сміттєпровід

1-67-2

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

1,11

2,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,008

Обладнання на сходових клітках: ліфт

1-67-3

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

1,06

1,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,008

Обладнання на сходових клітках: ліфт і сміттєпровід

1-67-4

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

1,25

2,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,008

Вологе підмітання сходових кліток і маршів вище третього поверху.

Склад робіт:

1-68-1, 1-68-2, 1-68-3, 1-68-4: підмітання попередньо зволожених сходових кліток і маршів.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 68

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Обладнання на сходових клітках: обладнання відсутнє

1-68-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,55

1,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,008

Обладнання на сходових клітках: сміттєпровід

1-68-2

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,93

2,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,008

Обладнання на сходових клітках: ліфт

1-68-3

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,79

1,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,008

Обладнання на сходових клітках: ліфт і сміттєпровід

1-68-4

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,93

2

С142-10-2

Вода

куб.м

0,008

Вологе підмітання місць перед завантажувальними камерами сміттєпроводів.

Склад робіт:

1-69-1, 1-69-2: підмітання попередньо зволоженого майданчика.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 69

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

За відсутності ліфта на сходовій клітці

1-69-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

1,66

2,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,008

За наявності ліфта на сходовій клітці

1-69-2

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

1,70

2,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,008

Вологе підмітання місць для бачків з харчовими відходами.

Склад робіт:

1-70-1- 1-70-4: підмітання попередньо зволожених майданчиків.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 70

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Обладнання на сходових клітках: обладнання відсутнє

1-70-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

1,85

1,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,008

Обладнання на сходових клітках: сміттєпровід

1-70-2

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

1,85

2,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,008

Обладнання на сходових клітках: ліфт

1-70-3

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

1,85

1,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,008

Обладнання на сходових клітках: ліфт і сміттєпровід

1-70-4

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

1,85

2,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,008

Миття сходових кліток і маршів перших трьох поверхів.

Склад робіт:

1-71-1 — 1-71-4: миття з періодичною заміною води та мийного розчину.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 71

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Обладнання на сходових клітках: обладнання відсутнє

1-71-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

2,21

1,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0055

С142-10-2

Вода

куб.м

0,06

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Обладнання на сходових клітках: сміттєпровід

1-71-2

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

2,6

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0065

С142-10-2

Вода

куб.м

0,06

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Обладнання на сходових клітках: ліфт

1-71-3

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

2,35

1,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0059

С142-10-2

Вода

куб.м

0,06

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Обладнання на сходових клітках: ліфт і сміттєпровід

1-71-4

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

2,65

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0066

С142-10-2

Вода

куб.м

0,06

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

{Таблиця 71 пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Миття сходових кліток і маршів вище третього поверху.

Склад робіт:

1-72-1 — 1-72-4: миття з періодичною заміною води та мийного розчину.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 72

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Обладнання на сходових клітках: обладнання відсутнє

1-72-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

2,1

1,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0052

С142-10-2

Вода

куб.м

0,06

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Обладнання на сходових клітках: сміттєпровід

1-72-2

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

2,5

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0062

С142-10-2

Вода

куб.м

0,06

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Обладнання на сходових клітках: ліфт

1-72-3

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

2,25

1,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0056

С142-10-2

Вода

куб.м

0,06

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Обладнання на сходових клітках: ліфт і сміттєпровід

1-72-4

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

2,55

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0063

С142-10-2

Вода

куб.м

0,06

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

{Таблиця 72 пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Прибирання туалету в приміщенні.

Склад робіт:

1-73-1, 1-73-2: підмітання, миття зі шланга або з відра, дезінфекція туалету, транспортування сміття до сміттєзбірника або контейнера для сміття.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 73

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Жіночий туалет

1-73-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

3,5

2,0

За проектом

Засоби для дезінфекції

кг

За проектом

С111-1608

Дрантя

кг

0,0087

С142-10-2

Вода

куб.м

0,05

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Чоловічий туалет

1-73-2

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

3,78

2,0

За проектом

Засоби для дезінфекції

кг

За проектом

С111-1608

Дрантя

кг

0,0094

С142-10-2

Вода

куб.м

0,05

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

{Таблиця 73 пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Прибирання кабін ліфтів.

Склад робіт:

1-74-1: підмітання підлоги кабіни ліфта з попереднім її зволоженням;

1-74-2: миття підлоги кабіни ліфта з періодичною зміною води або мийного розчину;

1-74-3: протирання стін і дверей кабіни ліфта з періодичною зміною води або мийного розчину;

1-74-4: миття стін і дверей кабіни ліфта з періодичною зміною води або мийного розчину.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 74

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Вологе підмітання, тип поверхні: підлога

1-74-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

1,0

2,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,008

Миття, тип поверхні: підлога

1-74-2

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

1,77

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0044

С142-10-2

Вода

куб.м

0,06

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Протирання, тип поверхні: стіни та двері

1-74-3

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

2,0

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,005

С142-10-2

Вода

куб.м

0,025

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Миття, тип поверхні: стіни та двері

1-74-4

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

2,78

2,0

С111-1608

Дрантя

кг

0,0069

С142-10-2

Вода

куб.м

0,06

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

{Таблиця 74 пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

4.7. НЧМ на виконання робіт з утримання внутрiшньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення, вентиляції та димовидалення.

НЧМ на виконання робіт з утримання внутрiшньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення, вентиляції та димовидалення наведені у таблицях 75-119 цього розділу.

Вимоги до зазначених НЧМ:

у НЧМ, наведених у таблицях 75-109 цього розділу, під діаметром розуміють діаметр умовного проходу;

у НЧМ 1-104-1 — 1-104-3, наведених у таблиці 104 цього розділу, передбачена герметизація за допомогою ущільнювальних прядок на сурику; при герметизації шляхом встановлення прокладок очіс льняний та сурик свинцевий із переліку матеріалів видаляють, витрати прокладок враховують додатково згідно з пунктом 3.4 розділу ІІІ цих Норм.

Огляд трубопроводів систем гарячого і холодного водопостачання, централізованого опалення.

Склад робіт:

1-75-1: огляд труб, згонів, відводів, переходів, трійників, хрестовин, місць проходження крізь стіни та перегородки.

Одиниця вимірювання: 100 пог. м.

Таблиця 75

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-75-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

1,2

4,0

Огляд ізоляції трубопроводів систем гарячого і холодного водопостачання, централізованого опалення.

Склад робіт:

1-76-1: перевірка стану ізоляції, покриття ізоляції, опор, кріплень.

Одиниця вимірювання: 100 пог. м.

Таблиця 76

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-76-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

1,1

4,0

Огляд опалювальних приладів системи централізованого опалення.

Склад робіт:

1-77-1: огляд опалювальних приладів.

Одиниця вимірювання: 100 шт.

Таблиця 77

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-77-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

10,5

4,0

Огляд запірної та регулювальної арматури системи централізованого опалення у горищних та підвальних приміщеннях.

Склад робіт:

1-78-1: огляд арматури.

Одиниця вимірювання: 100 шт.

Таблиця 78

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-78-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

8,8

4,0

Огляд системи водовідведення.

Склад робіт:

1-79-1: огляд системи водовідведення.

Одиниця вимірювання: 100 пог. м.

Таблиця 79

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-79-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

2,2

4,0

Огляд водопідігрівачів системи централізованого опалення.

Склад робіт:

1-80-1, 1-80-2: огляд водопідігрівача.

Одиниця вимірювання: 1 шт.

Таблиця 80

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Трубчастий водопідігрівач

1-80-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,5

4,0

Пластинчатий водопідігрівач

1-80-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,4

4,0

Консервація або розконсервація системи централізованого опалення.

Склад робіт:

1-81-1: зливання води із системи, огляд системи, складання опису недоліків, консервування;

{Абзац тридцять другий пункту 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

1-81-2: огляд та запускання системи, загальна перевірка працездатності системи.

{Абзац тридцять третій пункту 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Одиниця вимірювання: 100 пог. м.

{Абзац тридцять четвертий пункту 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Таблиця 81

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Консервація

1-81-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,48

3,2

Розконсервація

1-81-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

1,73

3,2

С142-10-2

Вода

куб.м

За проектом

Гідравлічні випробування внутрішньобудинкових мереж.

Склад робіт:

1-82-1: під’єднання до системи гідравлічного преса, заповнення системи водою, випробування, від’єднання гідравлічного преса;

1-82-2: під’єднання до системи гідравлічного преса, перекривання засувок (вентилів), випробування, від’єднання гідравлічного преса;

1-82-3: перекривання засувок, під’єднання гідравлічного преса, заповнення приладу водою, випробування, від’єднання гідравлічного преса.

Одиниця вимірювання:

1-82-1: 100 пог. м;

1-82-2, 1-80-3: 1 шт.

Таблиця 82

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Випробування трубопроводів

1-82-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

2,20

4,5

С233-0330

Прес гідравлічний з електроприводом

маш.-год.

1,07

С142-10-2

Вода

куб.м

За проектом

Випробування вузлів управління

1-82-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

1,50

4,5

С233-0330

Прес гідравлічний з електроприводом

маш.-год.

0,73

С142-10-2

Вода

куб.м

За проектом

Випробування водопідігрівачів, радіаторів

1-82-3

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

1,20

4,5

С233-0330

Прес гідравлічний з електроприводом

маш.-год.

0,59

С142-10-2

Вода

куб.м

За проектом

Промивання систем гарячого і холодного водопостачання, централізованого опалення.

Склад робіт:

1-83-1, 1-83-2: заповнення системи водою з мийними засобами, промивання, зливання розчину, промивання чистою водою;

1-83-3: від’єднання приладу від мережі, під’єднання промивального контуру, промивання водою з мийними засобами, промивання, зливання розчину, промивання чистою водою, від’єднання приладу та під’єднання його до мережі.

Одиниця вимірювання:

1-83-1, 1-83-2: 100 пог. м;

1-83-3: 1 шт.

Таблиця 83

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Промивання трубопроводів, діаметр умовного проходу до 40 мм

1-83-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

6,20

4,5

С142-10-2

Вода

куб.м

За проектом

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Промивання трубопроводів, діаметр умовного проходу до 100 мм

1-83-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

8,40

4,5

С142-10-2

Вода

куб.м

За проектом

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Промивання опалювального приладу (радіатора)

1-83-3

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

2,10

4,5

С142-10-2

Вода

куб.м

За проектом

За проектом

Розчин мийний

кг

За проектом

Закріплення трубопроводів та приладів.

Склад робіт:

1-84-1, 1-84-2: видалення кронштейна чи гачка, видалення пробки, забивання нової пробки, встановлення нового кронштейна чи гачка.

Одиниця вимірювання:

1-84-1: 1 кронштейн;

1-84-2: 1 гачок.

Таблиця 84

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Заміна кронштейна для труб та приладів

1-84-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,5

3,0

За проектом

Кронштейн

шт.

1,0

Заміна гачка для труб та приладів

1-84-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,16

3,0

За проектом

Гачок

шт.

1,0

Огляд та підтягування на трубах контргайок, муфт.

Склад робіт:

1-85-1: огляд муфтових з’єднань, підтягування контргайок, муфт.

Одиниця вимірювання: 1 з’єднання.

Таблиця 85

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-85-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,3

3,0

Очищення трубопроводу без ізоляції.

Склад робіт:

1-86-1 — 1-86-3: очищення трубопроводу від бруду та старої фарби.

Одиниця вимірювання: 100 пог. м.

Таблиця 86

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Зовнішній діаметр до 50 мм

1-86-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

21,3

2,0

За проектом

Кронштейни

шт.

За проектом

Зовнішній діаметр до 80 мм

1-86-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

23,2

2,0

За проектом

Кронштейни

шт.

За проектом

Зовнішній діаметр до 110 мм

1-86-3

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

28,0

2,0

За проектом

Кронштейни

шт.

За проектом

Очищення конденсаційного горщика, інжектора, елеватора, грязьовика, повітрозбірника, компенсатора, вантуза, компенсатора, водонапірного бака.

{Абзац шістдесят четвертий пункту 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Склад робіт:

1-87-1 — 1-87-7: від’єднання від системи, розбирання, промивання, складання, під’єднання до системи.

1-87-8: відкриття бака, очищення бака від бруду та іржі, знезараження та промивання бака, закриття бака.

{Пункт 4.7 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Одиниця вимірювання:

{Абзац шістдесят восьмий пункту 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

1-87-1 — 1-87-7: 1 шт.;

{Пункт 4.7 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

1-87-8: 1 куб. м бака.

{Пункт 4.7 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Таблиця 87

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Очищення конденсаційного горщика

1-87-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

1,12

4,0

С142-10-2

Вода

куб.м

За проектом

Очищення інжектора

1-87-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,72

4,0

С142-10-2

Вода

куб.м

За проектом

Очищення елеватора

1-87-3

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,85

4,0

С142-10-2

Вода

куб.м

За проектом

Очищення грязьовика

1-87-4

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,72

4,0

С142-10-2

Вода

куб.м

За проектом

Очищення повітрозбірника

1-87-5

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,53

4,0

С142-10-2

Вода

куб.м

За проектом

Очищення компенсатора

1-87-6

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,72

4,0

С142-10-2

Вода

куб.м

За проектом

Очищення вантуза

1-87-7

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,27

4,0

С142-10-2

Вода

куб.м

За проектом

Очищення, промивання, знезараження водонапірних баків на горищах будівель

1-87-8

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

5,14

4,0

С142-10-2

Вода

куб. м

За проектом

За проектом

Засоби для знезараження

кг

За проектом

{Таблиця 87 пункту 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Очищення фільтра.

Склад робіт:

1-88-1, 1-88-2: від’єднання фільтра від системи, розбирання, промивання, складання, під’єднання фільтра до системи.

Одиниця вимірювання: 1 шт.

Таблиця 88

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Зовнішній діаметр труб до 30 мм

1-88-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,45

4,0

С142-10-2

Вода

куб.м

За проектом

Зовнішній діаметр труб до 50 мм

1-88-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,55

4,0

С142-10-2

Вода

куб.м

За проектом

Очищення від накипу водопідігрівачів, змійовиків.

Склад робіт:

1-89-1, 1-89-2: випускання води з водопідігрівача, від’єднання водопідігрівача від трубопроводу, знімання кришки і змійовика або труби з очищенням від прокладки, очищення водопідігрівача та змійовика від накипу і бруду, установлення змійовика або труби і кришки водопідігрівача, встановлення нової прокладки, приєднання до трубопроводу, випробування.

Одиниця вимірювання: 1 водопідігрівач.

Таблиця 89

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Діаметр до 1 м

1-89-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

21,07

4,0

С111-1746-1

Прокладки паронітові

т

0,00032

С142-10-2

Вода

куб.м

За проектом

Діаметр до 2 м

1-89-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

42,28

4,0

С111-1746-1

Прокладки паронітові

т

0,00032

С142-10-2

Вода

куб.м

За проектом

Очищення від бруду та іржі розширювального бака.

Склад робіт:

1-90-1-1-90-18: відкриття люка-лазу, очищення від бруду та іржі розширювального бака, закриття люка-лазу.

Одиниця вимірювання: 1 шт.

Таблиця 90

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Місткість бака 0,075 м-3

1-90-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,33

4,0

Місткість бака 0,1 м-3

1-90-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,45

4,0

Місткість бака 0,15 м-3

1-90-3

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,67

4,0

Місткість бака 0,2 м-3

1-90-4

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,89

4,0

Місткість бака 0,25 м-3

1-90-5

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

1,12

4,0

Місткість бака 0,3 м-3

1-90-6

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

1,34

4,0

Місткість бака 0,4 м-3

1-90-7

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

1,79

4,0

Місткість бака 0,5 м-3

1-90-8

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

2,24

4,0

Місткість бака 0,6 м-3

1-90-9

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

2,69

4,0

Місткість бака 0,7 м-3

1-90-10

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

3,13

4,0

Місткість бака 0,8 м-3

1-90-11

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

3,58

4,0

Місткість бака 0,9 м-3

1-90-12

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

4,02

4,0

Місткість бака 1,0 м-3

1-90-13

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

4,47

4,0

Місткість бака 1,2 м-3

1-90-14

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

5,37

4,0

Місткість бака 1,5 м-3

1-90-15

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

6,71

4,0

Місткість бака 2,0 м-3

1-90-16

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

8,95

4,0

Місткість бака 2,5 м-3

1-90-17

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

11,18

4,0

Місткість бака 3,0 м-3

1-90-18

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

13,42

4,0

Усунення засмічення системи гарячого та холодного водопостачання і водовідведення.

{Абзац вісімдесят третій пункту 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Склад робіт:

1-91-1: перекриття води, відкриття доступу до внутрішньої порожнини труби, пробивання засмічення дротом або тросом на відстань до 4 м, видалення бруду, закриття доступу до внутрішньої порожнини труби, відкриття води;

{Абзац вісімдесят п’ятий пункту 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

1-91-2, 1-91-4, 1-94-6: додавати на кожен наступний метр трубопроводу понад 4 м;

{Пункт 4.7 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

1-91-3, 1-91-5: знімання кришки або ревізії, пробивання засмічення дротом або тросом на відстань до 4 м, видалення бруду, встановлення кришки або ревізії.

{Пункт 4.7 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Одиниця вимірювання:

{Абзац вісімдесят восьмий пункту 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

1-91-1, 1-91-3, 1-91-5: 1 операція;

{Пункт 4.7 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

1-91-2, 1-91-4, 1-91-6: 1 м трубопроводу.

{Пункт 4.7 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Таблиця 91

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Система гарячого та холодного водопостачання

1-91-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

2,23

3,0

1-91-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,3

3,0

Система водовідведення, діаметр умовного проходу до 50 мм

1-91-3

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

1,80

3,0

1-91-4

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,24

3,0

Система водовідведення, діаметр умовного проходу до 100 мм

1-91-5

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

1,40

3,0

1-91-6

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,20

3,0

{Таблиця 91 пункту 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Заміна прокладок у фланцевих з’єднаннях.

Склад робіт:

1-92-1 — 1-92-10: роз’єднання стику, зняття старої прокладки, очищення фланців від старої прокладки, бруду, з’єднання фланцевого стику зі встановленням нової прокладки.

Одиниця вимірювання: 1 прокладка.

Таблиця 92

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

А. Паронітові прокладки

Діаметр до 50 мм

1-92-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,59

3,5

С1546-54

Пароніт

т

0,00012

Діаметр до 100 мм

1-92-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,83

3,5

С1546-54

Пароніт

т

0,00024

Діаметр до 125 мм

1-92-3

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

1,00

3,5

С1546-54

Пароніт

т

0,00036

Діаметр до 150 мм

1-92-4

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

1,21

3,5

С1546-54

Пароніт

т

0,000408

Діаметр до 200 мм

1-92-5

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

1,48

3,5

С1546-54

Пароніт

т

0,00061

Б. Гумові прокладки

Діаметр до 50 мм

1-92-6

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,58

3,5

С111-0849

Пластина гумова рулонна вулканізована

т

0,0001

Діаметр до 100 мм

1-92-7

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,83

3,5

С111-0849

Пластина гумова рулонна вулканізована

т

0,0002

Діаметр до 125 мм

1-92-8

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

1,00

3,5

С111-0849

Пластина гумова рулонна вулканізована

т

0,0003

Діаметр до 150 мм

1-92-9

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

1,19

3,5

С111-0849

Пластина гумова рулонна вулканізована

т

0,00034

Діаметр до 200 мм

1-92-10

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

1,45

3,5

С111-0849

Пластина гумова рулонна вулканізована

т

0,00051

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів.

Склад робіт:

1-93-1, 1-93-2: зняття показів за необхідності, знімання приладів з від’єднанням від трубопроводів, огляд та встановлення.

{Абзац дев’яносто сьомий пункту 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Одиниця вимірювання: 1 прилад.

Таблиця 93

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Водомірне скло з кранами (покажчик рівня)

1-93-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

1,25

4,0

Манометр, термометр

1-93-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,48

4,0

Заміна прокладки каналізаційної ревізії.

Склад робіт:

1-94-1: знімання ревізії або кришки, зняття старої прокладки, очищення місця, встановлення нової прокладки, встановлення ревізії або кришки.

Одиниця вимірювання: 1 операція.

Таблиця 94

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-94-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,35

3,0

Закарбування розтруба на стояку системи водовідведення.

Склад робіт:

1-95-1: очищення розтруба від старого ущільнення, встановлення нового з китуванням мастикою.

Одиниця вимірювання: 1 операція.

Таблиця 95

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-95-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,80

3,0

С111-1702

Мастика бітумна

т

За проектом

Закарбування розтруба каналізаційних труб.

Склад робіт:

1-96-1 — 1-96-5: розчищення верхнього шару стику; закарбування розтруба азбестоцементним розчином.

Одиниця вимірювання: 1 операція.

Таблиця 96

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Діаметр труб до 50 мм

1-96-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,46

3,0

С111-1597

Азбестоцементна суміш

куб.м

За проектом

Діаметр труб до 75 мм

1-96-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,52

3,0

С111-1597

Азбестоцементна суміш

куб.м

За проектом

Діаметр труб до 100 мм

1-96-3

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,58

3,0

С111-1597

Азбестоцементна суміш

куб.м

За проектом

Діаметр труб до 125 мм

1-96-4

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,64

3,0

С111-1597

Азбестоцементна суміш

куб.м

За проектом

Діаметр труб до 150 мм

1-96-5

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,70

3,0

С111-1597

Азбестоцементна суміш

куб.м

За проектом

Ущільнення згону.

Склад робіт:

1-97-1 — 1-97-3: ущільнення згону.

Одиниця вимірювання: 1 операція.

Таблиця 97

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Діаметр умовного проходу до 20 мм

1-97-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,30

2,0

С1545-159

Очіс льняний

т

0,000015

С1546-82

Сурик свинцевий

т

0,000008

Діаметр умовного проходу до 30 мм

1-97-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,35

2,0

С1545-159

Очіс льняний

т

0,00002

С1546-82

Сурик свинцевий

т

0,00001

Діаметр умовного проходу до 50 мм

1-97-3

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,45

2,0

С1545-159

Очіс льняний

т

0,000035

С1546-82

Сурик свинцевий

т

0,000018

Поновлення сальникових ущільнень на пробкових кранах.

Склад робіт:

1-98-1, 1-98-2: зняття натискної планки, заміна ущільнення, встановлення натискної планки з регулюванням ущільнення.

Одиниця вимірювання: 1 операція.

Таблиця 98

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Діаметр умовного проходу до 50 мм

1-98-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,42

3,0

Діаметр умовного проходу до 100 мм

1-98-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,54

3,0

Поновлення сальникових ущільнень на вентилях.

Склад робіт:

1-99-1 — 1-99-2: відкручування гайки, заміна ущільнення, закручування гайки з регулюванням ущільнення.

Одиниця вимірювання: 1 операція.

Таблиця 99

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Діаметр умовного проходу до 50 мм

1-99-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,35

3,0

С1545-159

Очіс льняний

т

0,00005

Діаметр умовного проходу до 100 мм

1-99-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,45

3,0

С1545-159

Очіс льняний

т

0,00008

Тимчасове зашпарування свища (тріщини).

Склад робіт:

1-100-1 — 1-100-4: очищення місця свища, встановлення прокладки та хомута, затягування болтів.

Одиниця вимірювання: 1 операція.

Таблиця 100

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Діаметр умовного проходу до 50 мм

1-100-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,30

2,0

Діаметр умовного проходу до 80 мм

1-100-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,45

2,0

Діаметр умовного проходу до 110 мм

1-100-3

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,55

2,0

Діаметр умовного проходу до 150 мм

1-100-4

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,69

2,0

Усунення повітряної пробки.

Одиниця вимірювання: 1 операція.

Таблиця 101

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

У стояку

1-101-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,60

3,0

В опалювальному приладі

1-101-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,40

3,0

Технічне обслуговування регулювального крана в опалювальному приладі.

Одиниця вимірювання: 1 операція.

Таблиця 102

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-102-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,35

3,0

Притирання арматури на місці.

Склад робіт:

1-103-1 — 1-103-4: перекривання води, часткове розбирання крана, заміна ущільнення, притирання, складання крана.

Одиниця вимірювання: 1 шт.

Таблиця 103

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Кран пробковий, діаметр умовного проходу до 25 мм

1-103-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,34

4,0

С111-587

Масло індустріальне И-20А

т

За проектом

С1546-55-П1

Порошок абразивний притиральний

кг

За проектом

Кран пробковий, діаметр умовного проходу до 50 мм

1-103-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,51

4,0

С111-587

Масло індустріальне И-20А

т

За проектом

С1546-55-П1

Порошок абразивний притиральний

кг

За проектом

Вентиль, діаметр умовного проходу до 25 мм

1-103-3

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,35

4,0

С111-587

Масло індустріальне И-20А

т

За проектом

С1546-55-П1

Порошок абразивний притиральний

кг

За проектом

Вентиль, діаметр умовного проходу до 50 мм

1-103-4

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,47

4,0

С111-587

Масло індустріальне И-20А

т

За проектом

С1546-55-П1

Порошок абразивний притиральний

кг

За проектом

Технічне обслуговування радіаторів.

Склад робіт:

1-104-1: викручування пробки, очищення пробки та секції від старої прокладки; прочищання і проходження старої нарізки на пробці; установлення ущільнювальної прядки на сурику; укручування пробки;

1-104-2: від’єднання секцій; прочищання і промивання секцій; очищення ніпелів;

1-104-3: приєднання секцій з намоткою ущільнювальної прядки на сурику.

Одиниця вимірювання:

1-104-1: 10 пробок;

1-104-2, 1-104-3: 10 секцій.

Таблиця 104

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Викручування та укручування радіаторної пробки

1-104-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

3,1

4,0

С1545-159

Очіс льняний

т

0,00025

С1546-82

Сурик свинцевий

т

0,0006

Розбирання радіатора

1-104-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

3,6

3,0

С142-10-2

Вода

куб.м

За проектом

Збирання радіатора з перегрупуванням секцій

1-104-3

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

2,6

3,0

С1545-159

Очіс льняний

т

0,00025

С1546-82

Сурик свинцевий

т

0,0006

Утеплення трубопроводу центрального опалення (водопостачання).

Склад робіт:

1-105-1: обгортання труб та приладів матами з крафт-паперу та скловати. Кріплення металевої сітки на трубопроводі. Обмазування трубопроводу азбестоцементним розчином. Олійне фарбування трубопроводу.

Одиниця вимірювання: 1 кв.м утепленої ділянки.

Таблиця 105

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-105-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,99

2,5

За проектом

Мати з крафт-паперу та скловати

т

За проектом

За проектом

Фарба олійна

т

За проектом

111-1597

Азбестоцементна суміш

куб. м

За проектом

За проектом

Сітка металева

кв. м

1,02

{Таблиця 105 пункту 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Відновлення ізоляції опалювальних труб.

Склад робіт:

1-106-1: очищення труби від бруду та іржі; нанесення мастикової ізоляції двома шарами товщиною по 3 см.

Одиниця вимірювання: 10 м трубопроводу.

Таблиця 106

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-106-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

3,3

2,5

С111-1702

Мастика бітумна

т

За проектом

Відновлення зруйнованої теплової ізоляції.

Склад робіт:

1-107-1: розбирання окремих ділянок зруйнованої теплової ізоляції, утеплювання ділянок.

Одиниця вимірювання: 1 кв.м відновлюваної ділянки.

Таблиця 107

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-107-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

1,29

3,0

За проектом

Теплова ізоляція

кв. м

За проектом

{Таблиця 107 пункту 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Установлення обмежувачів — дросельних шайб.

Склад робіт:

1-108-1: установлення шайби, закріплення фланцевого з’єднання.

Одиниця вимірювання: 1 шт.

Таблиця 108

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-108-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,5

3,0

За проектом

Дросельна шайба

шт.

За проектом

Відновлення працездатності внутрішньоквартирного водопровідного крана без знімання з місця.

Склад робіт:

1-109-1: перекривання квартирного вентиля; викручування головки крана; заміна ущільнювальної прокладки; встановлення головки крана на місце; відкривання квартирного вентиля; перевірка роботи крана;

1-109-2: перекривання квартирного вентиля; знімання маховичка і сальникової гайки; заміна сальника; встановлення гайки і маховичка на місце; відкривання квартирного вентиля; перевірка роботи крана.

Одиниця вимірювання: 10 кранів.

Таблиця 109

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Заміна прокладок

1-109-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

1,8

3,0

Заміна сальникових ущільнень

1-109-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

2,4

3,0

Відновлення працездатності змішувача з душем без знімання з місця.

Склад робіт:

1-110-1: перекривання квартирного вентиля; викручування вентильних головок та накидних гайок; заміна ущільнювальних прокладок; встановлення вентильних головок та накидних гайок; відкривання квартирного вентиля; перевірка роботи змішувача та душу;

1-110-2: перекривання квартирного вентиля; викручування вентильних головок; заміна ущільнень; встановлення вентильних головок; відкривання квартирного вентиля; перевірка роботи змішувача.

Одиниця вимірювання: 10 змішувачів.

Таблиця 110

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Заміна прокладок

1-110-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

2,9

3,0

Заміна сальникових ущільнень

1-110-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

3,7

3,0

Відновлення працездатності змішувача без душу без знімання з місця.

Склад робіт:

1-111-1: перекривання квартирного вентиля; викручування вентильних головок та накидної гайки; заміна ущільнювальних прокладок; встановлення вентильних головок та накидної гайки; відкривання квартирного вентиля; перевірка роботи змішувача;

1-111-2: перекривання квартирного вентиля; викручування вентильних головок; заміна ущільнень; встановлення вентильних головок; відкривання квартирного вентиля; перевірка роботи змішувача.

Одиниця вимірювання: 10 змішувачів.

Таблиця 111

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Заміна прокладок

1-111-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

2,1

3,0

Заміна сальникових ущільнень

1-111-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

3,1

3,0

Технічне обслуговування санітарних приладів.

Склад робіт:

1-112-1: часткове розбирання, прочищання та збирання змивного бачка; регулювання і перевірка бачка;

1-112-2: викручування шурупів, встановлення дерев’яних пробок в отвори тафти; закріплення унітазу шурупами;

1-112-3: відкручування накидних гайок; заміна прокладок; закручування гайок;

1-112-4: розбирання ущільнення муфти у чашці трійника каналізаційного стояка та зливного відводу унітаза, розбирання кріплення бачка до унітаза, заміна муфт та манжетів, збирання та перевірка приладу;

{Пункт 4.7 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

1-112-5: відкриття кришки бачка, очищення бачка від вапнякових відкладень, закриття кришки бачка.

{Пункт 4.7 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Одиниця вимірювання:

1-112-1, 1-112-2, 1-112-4, 1-112-5: 10 шт.;

{Абзац сто вісімдесят другий пункту 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

1-112-3: 10 з’єднань.

Таблиця 112

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Регулювання змивних бачків

1-112-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

3,9

3,0

Закріплення розхитаного унітазу

1-112-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

4,6

3,0

Усунення витоку гнучких проводок

1-112-3

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

2,7

3,0

Заміна гумових муфт та манжетів унітазів

1-112-4

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

7,9

3,0

Очищення бачків від вапнякових відкладень

1-112-5

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

1,66

3,0

{Таблиця 112 пункту 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Технічне обслуговування санітарних приладів.

Склад робіт:

1-113-1, 1-113-2: знімання кришки сифона; прочищання сифона; встановлення кришки; відкручування ковпачка сифона; від’єднання сифона від санітарного приладу; прочищання і промивання сифона і трубопроводу; встановлення сифона на місце;

1-113-3, 1-113-4: від’єднання сифона від санітарного приладу і випуску каналізації; приєднання нового сифона із герметизацією стику; перевірка роботи сифона;

1-113-5, 1-113-6: знімання трапа; встановлення нового трапа зі знімною решіткою і гумовою пробкою для усунення засмічень;

1-113-7 — 1-113-9: від’єднання від трубопроводу; знімання приладу з місця; розбирання приладу; огляд і очищення всіх частин і окремих деталей приладу; перевірка комплектності; складання приладу з набиванням сальників; перевірка взаємодії частин у складеному приладі; припасування дисків з виготовленням прокладок; встановлення приладу на місце.

Одиниця вимірювання:

1-113-1, 1-113-6: 10 шт.;

1-113-7 — 1-113-9: 1 шт.

Таблиця 113

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Прочищання чавунних сифонів

1-113-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

3,4

3,0

С142-10-2

Вода

куб.м

За проектом

Прочищання пластмасових або латунних сифонів

1-113-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

4,2

3,0

С142-10-2

Вода

куб.м

За проектом

Заміна сифонів на пластмасових трубопроводах

1-113-3

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

5,5

3,0

За проектом

Сифони для пластмасових трубопроводів

шт.

10

За проектом

Герметик

л

0,15

Заміна сифонів на чавунних трубопроводах

1-113-4

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

7,0

3,0

За проектом

Сифони для чавунних трубопроводів

шт.

10

За проектом

Герметик

л

0,15

Заміна трапів чавунних діаметром до 50 мм

1-113-5

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

7,0

3,0

За проектом

Трапи чавунні діаметром до 50 мм

шт.

10

Заміна трапів чавунних діаметром до 100 мм

1-113-6

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

9,0

3,0

За проектом

Трапи чавунні діаметром до 100 мм

шт.

10

Знімання, прочищання і встановлення паралельної засувки діаметром до 100 мм

1-113-7

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

4,1

3,0

За проектом

Матеріал прокладний листовий неметалевий

кв.м

За проектом

За проектом

Набиття сальникові

т

За проектом

Знімання, прочищання і встановлення паралельної засувки діаметром до 150 мм

1-113-8

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

5,4

3,0

За проектом

Матеріал прокладний листовий неметалевий

кв.м

За проектом

За проектом

Набиття сальникові

т

За проектом

Знімання, прочищання і встановлення паралельної засувки діаметром до 200 мм

1-113-9

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

8,0

3,0

За проектом

Матеріал прокладний листовий неметалевий

кв.м

За проектом

За проектом

Набиття сальникові

т

За проектом

{Таблиця 113 пункту 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Технічне обслуговування вентиляційних систем.

Склад робіт:

1-114-1: пробивання в каналах прочищувальних отворів; видалення засмічення з перевіркою каналів; замурування прочищувальних отворів; оштукатурювання місць замурувань;

1-114-2: знімання вентиляційних решіток; встановлення нових на місце із закріпленням;

{Абзац сто дев’яносто шостий пункту 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

1-114-3: перевірка каналізаційних витяжок.

{Пункт 4.7 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Одиниця вимірювання:

1-114-1: 10 м;

1-114-2: 10 шт;

1-114-3: 100 шт.

{Пункт 4.7 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Таблиця 114

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Прочищення засмічених вентиляційних каналів

1-114-1

7122

Витрати праці пічника

люд.-год.

1,80

3,0

С1422-11067

Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75

1000 шт.

За проектом

С1425-11683

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100

куб.м

За проектом

С1425-11700

Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3

куб.м

За проектом

Заміна вентиляційних решіток

1-114-2

7122

Витрати праці пічника

люд.-год.

4,30

3,0

Перевірка несправностей каналізаційних витяжок

1-114-3

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

9,1

4,0

{Таблиця 114 пункту 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Технічне обслуговування щита дистанційного керування системою димовидалення.

Склад робіт:

1-115-1: перевірка відсутності механічних пошкоджень на корпусі та передній панелі щита, перевірка цілісності елементів, що закріплені на передній панелі щита;

1-115-2: перевірка цілісності внутрішнього монтажу та заземлення;

1-115-3: очищення від пилу та бруду корпусу і лицьової панелі щита, ковпачків сигнальних лампі світлового табло; очищення й усунення пошкоджень внутрішнього монтажу; підйом гвинтів кріплення клемових колодок; очищення контактів реле та за необхідності їх регулювання; перевірка номіналів запобіжників; вимірювання опору ізоляції;

1-115-4: вимірювання вхідної та вихідної напруги на клемових колодках щита, що передається на променеві комплекти; вимірювання напруги на трансформаторі та випрямлячі; перевірка на відповідність напруги паспортним даним.

Одиниця вимірювання: 10 щитів.

Таблиця 115

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Перевірка на відсутність механічних пошкоджень

1-115-1

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,20

4,0

Перевірка цілісності внутрішнього монтажу та заземлення

1-115-2

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

1,10

4,0

Чищення та регулювання

1-115-3

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

5,80

4,0

Вимірювання та перевірка напруги

1-115-4

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

2,90

4,0

Технічне обслуговування щита дистанційного керування системою димовидалення.

Склад робіт:

1-116-1: перевірка працездатності щита керування в режимі «Дистанційна перевірка»: запалювання лампочок «Несправність», «Пожежа» і лампочок поверхів;

1-116-2: перевірка працездатності системи димовидалення в черговому режимі з будь-якого поверху: відкривання клапана димовидалення, запалювання лампи відповідного поверху, спрацьовування запуску вентиляторів; переведення системи в черговий режим.

Одиниця вимірювання: 10 щитів.

Таблиця 116

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Перевірка працездатності щита керування

1-116-1

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,40

5,0

Перевірка працездатності системи димовидалення

1-116-2

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

1,30

5,0

Технічне обслуговування виконавчого пристрою.

Склад робіт:

1-117-1: перевірка на відсутність механічних пошкоджень на металевих тягах і жалюзі, що закривають шахту системи димовидалення; перевірка міцності кріплення виконавчого механізму;

1-117-2: очищення від пилу та бруду виконавчого пристрою, жалюзі системи димовидалення, місць з’єднання деталей, що обертаються; змащування;

1-117-3: встановлення на поверховому щиті автоматики перемикача в положення «Ручне»; ввімкнення виконуючого механізму; перевірка плавності ходу рухомих частин виконуючого пристрою; перевірка роботи кінцевих вимикачів і повного відкривання жалюзі, що закривають шахту димовидалення; повернення виконуючого механізму у вихідний стан; встановлення перемикача на поверховому щиті автоматики в положення «Дистанційне».

Одиниця вимірювання: 10 пристроїв.

Таблиця 117

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Перевірка на відсутність механічних пошкоджень

1-117-1

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,60

4,0

Очищення від пилу та бруду, змащування

1-117-2

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

1,80

4,0

За проектом

Мастило

кг

За проектом

Перевірка працездатності в ручному режимі

1-117-3

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,90

5,0

Перевірка працездатності від датчика або оповісника

1-117-4

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,40

5,0

Технічне обслуговування електропанелі поверхового клапана.

Склад робіт:

1-118-1: перевірка на відсутність механічних пошкоджень на корпусі та дверцях електропанелі: цілісність елементів, закріплених на дверцях електропанелі; перевірка цілісності внутрішнього монтажу, механічної частини приводу, захисного заземлення;

1-118-2: очищення внутрішнього монтажу щита електропанелі від пилу та бруду, усунення пошкоджень; очищення контактів реле, їх регулювання, перевірка вільного ходу механічного приводу і електромагніту; очищення клемних з’єднань, підтягування гвинтів; перевірка опору ізоляції;

1-118-3: вимірювання напруги на клемових колодках і на котушках проміжних реле в проміні; перевірка відповідності напруги паспортним даним і схемі;

1-118-4: перевірка працездатності системи димовидалення в режимі «Місцева перевірка»: спрацьовування проміжного і виконавчого реле, спрацьовування виконавчого механізму і відкривання поверхового клапана системи димовидалення;

1-118-5: відкривання захисної решітки клапана; встановлення системи важелів приводу і клапана у вихідний стан; перевірка спрацьовування проміжного і виконавчого реле в черговому режимі; закривання захисної решітки клапана.

Одиниця вимірювання: 10 панелей.

Таблиця 118

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Перевірка на відсутність механічних пошкоджень

1-118-1

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

3,60

4,0

Очищення від пилу та бруду, регулювання

1-118-2

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

3,10

5,0

Вимірювання та перевірка напруги

1-118-3

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

2,20

5,0

Перевірка працездатності системи димовидалення

1-118-4

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

1,70

5,0

Перевірка працездатності реле

1-118-5

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,90

5,0

Технічне обслуговування щита керування припливно-витяжними вентиляторами.

Склад робіт:

1-119-1: перевірка на відсутність механічних пошкоджень на корпусі і кришці щита; перевірка надійності кріплення щита; перевірка справності елементів, закріплених на кришці щита;

1-119-2: відкривання кришки щита; перевірка стану автомата, магнітних пускачів, пакетного перемикача, кнопок керування, кришок, корпусів реле, клемових колодок, проводів та ізоляції, якості заземлення;

1-119-3: очищення від пилу та бруду лицьової панелі щита, корпусу автоматів, реле, пускачів, джгутів проводів, клемових колодок, контактів пакетних перемикачів і кнопок управління; перевірка від руки вільного переміщення рухомих частин пускачів і реле; підтягування болтів кріплення;

1-119-4: вимірювання напруги на контактах автомата і магнітних пускачів при ввімкненому та вимкненому автоматі, а також на клемових колодках; перевірка відповідності напруги принциповій схемі; закривання кришки щита;

1-119-5: перевірка працездатності системи у режимі «Місцева перевірка»: спрацьовування магнітного пускача і вентилятора в дистанційному та в автоматичному режимах: впливом на пожежний оповісник або датчик кожного поверху.

Одиниця вимірювання: 10 щитів.

Таблиця 119

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Перевірка на відсутність механічних пошкоджень

1-119-1

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,40

4,0

Перевірка стану пускорегулювальної апаратури

1-119-2

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

1,50

4,0

Очищення від пилу та бруду

1-119-3

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

1,0

5,0

Вимірювання напруги

1-119-4

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

1,10

5,0

Перевірка працездатності

1-119-5

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,40

5,0

4.8. НЧМ на виконання робіт з утримання внутрішньобудинкових електричних мереж.

НЧМ на виконання робіт з утримання внутрішньобудинкових електричних мереж наведені у таблицях 120-131 цього розділу.

Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку.

Склад робіт:

1-120-1: відключення ввідно-розподільного пристрою, очищення, перевірка, заміна не більше однієї плавкої вставки; вмикання;

1-120-2: візуальний огляд кабелю, кріплень, світильників, притискання проводів у з’єднувальних колодках;

1-120-3: огляд вимикачів і світильників над входами в під’їзди, в тамбурах, огляд міжповерхових світильників, ламп, арматури; пробне вмикання і вимикання;

1-120-4: відкривання кришки щитка, очищення обладнання від пилу і сміття, перевірка з’єднань, обтискання з’єднань;

1-120-5: відключення подачі напруги, огляд приладів, очищення від пилу і бруду, затискання кінців, заміна не більше однієї плавкої вставки, підмітання приміщення; вмикання напруги.

{Абзац дев’ятий пункту 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Одиниця вимірювання:

1-120-1, 1-120-4: 1 щиток;

1-120-2: 10 пог. м;

1-120-3: один поверх;

1-120-5: 1 шт.

Таблиця 120

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Огляд ввідно-розподільного пристрою

1-120-1

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,13

4,0

За проектом

Плавка вставка

шт.

За проектом

Огляд електропроводки і арматури в підвалах та інших приміщеннях (крім електрощитових)

1-120-2

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,10

4,0

Огляд стану освітлювальної арматури

1-120-3

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,05

4,0

Огляд квартирних електрощитків

1-120-4

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,10

4,0

Огляд електрощитової

1-120-5

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,3

3,0

За проектом

Плавка вставка

шт.

За проектом

{Таблиця 120 пункту 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Технічний огляд елементів електропостачання житлового будинку.

Одиниця вимірювання:

1-121-1: 1 ванна;

1-121-2: 10 м кабелю;

1-121-3 — 1-121-4: 1 м проводу.

Таблиця 121

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Перевірка заземлення ванн

1-121-1

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,08

3,0

Перевірка заземлення оболонки електрокабелю

1-121-2

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,20

3,0

Заміна пошкоджених ділянок електричних мереж, число і переріз жил в проводі: 2х1,5 мм-2; 2х2,5 мм-2

1-121-3

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,20

3,0

За проектом

Проводи ізольовані, число і переріз жил в проводі: 3 х 1,5 кв. мм; 3 х 2,5 кв. мм

пог. м

1,02

С1544-93

Стрічка iзоляцiйна прогумована на основі бавовняних тканин однобічна

кг

За проектом

Заміна пошкоджених ділянок електричних мереж, число і переріз жил в проводі: 3х1,5 мм-2; 3х2,5 мм-2

1-121-4

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,25

3,0

За проектом

Проводи ізольовані, число і переріз жил в проводі: 2 х 1,5 кв. мм; 2 х 2,5 кв. мм

пог. м

1,02

С1544-93

Стрічка iзоляцiйна прогумована на основі бавовняних тканин однобічна

кг

За проектом

{Таблиця 121 пункту 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Заміна ламп розжарювання та ламп денного світла.

Склад робіт:

1-122-1: заміна лампи;

1-122-2: зняття і встановлення ковпака, заміна лампи, перевірка і за необхідності заміна пускача;

1-122-3: очищення патрона від уламків, заміна лампи;

1-122-4: очищення світильника від відламків, заміна лампи, перевірка і за необхідності заміна пускача.

Одиниця вимірювання: 1 шт.

Таблиця 122

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Заміна перегорілої лампи розжарювання

1-122-1

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,1

4,0

С1547-1

Лампи розжарювання

шт.

1

Заміна перегорілої лампи денного світла

1-122-2

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,12

3,0

За проектом

Лампи денного світла

шт.

1

За проектом

Пускачі для ламп денного світла

шт.

За проектом

Заміна розбитої лампи розжарювання

1-122-3

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,20

3,0

С1547-1

Лампи розжарювання

шт.

1

Заміна розбитої лампи денного світла

1-122-4

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,20

3,0

За проектом

Лампи денного світла

шт.

1

За проектом

Пускачі для ламп денного світла

шт.

За проектом

{Таблиця 122 пункту 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Заміна стінного або стельового патрона.

Склад робіт:

1-123-1, 1-123-2: знімання старого патрона з від’єднанням його від мережі освітлення; встановлення нового патрона з під’єднанням його до мережі освітлення.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 123

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

При відкритій арматурі

1-123-1

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

2,6

2,0

За проектом

Патрони електричні

шт.

10

С111-1604

Папір шліфувальний

кв. м

0,005

При герметичній арматурі

1-123-2

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

2,9

2,0

За проектом

Патрони електричні

шт.

10

С111-1604

Папір шліфувальний

кв. м

0,005

{Таблиця 123 пункту 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Обслуговування і заміна вимикачів і розеток.

Склад робіт:

1-124-1: зняття кришки, очищення від пилу і бруду, зачищення контактів, перевірка кріплення, складання, перевірка роботи;

1-124-2: від’єднання і зняття старого вимикача, встановлення і під’єднання нового;

1-124-3: зняття кришки, очищення від пилу і бруду, зачищення контактів, перевірка і підтягування кріплення, складання;

1-124-4: від’єднання і зняття старої розетки, встановлення і під’єднання нової.

Одиниця вимірювання: 1 шт.

Таблиця 124

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Обслуговування вимикача

1-124-1

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,25

4,0

С111-1604

Папір шліфувальний

кв. м

0,0005

Заміна вимикача

1-124-2

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,55

3,0

За проектом

Вимикач

шт.

1

С111-1604

Папір шліфувальний

кв. м

0,0005

Обслуговування розетки

1-124-3

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,15

3,0

С111-1604

Папір шліфувальний

кв. м

0,0005

Заміна розетки

1-124-4

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,60

3,0

За проектом

Розетка штепсельна

шт.

1

С111-1604

Папір шліфувальний

кв. м

0,0005

{Таблиця 124 пункту 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Заміна запобіжників, автоматичних вимикачів, ключів і кнопок керування.

Склад робіт:

1-125-1: знімання запобіжника, зачищення контактів затискачів, встановлення нового запобіжника;

1-125-2: від’єднання підвідних шин (проводів) від вимикача; знімання вимикача; встановлення і закріплення нового вимикача; під’єднання до вимикача підвідних шин (проводів);

1-125-3: від’єднання підвідних шин (проводів); знімання ключа керування; встановлення і закріплення нового ключа керування; під’єднання підвідних проводів;

1-125-4: від’єднання підвідних шин (проводів); знімання кнопки; встановлення і закріплення нової кнопки, під’єднання підвідних проводів.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 125

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Заміна запобіжників

1-125-1

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,75

3,0

За проектом

Запобіжники електричні

шт.

10

С111-1604

Папір шліфувальний

кв. м

0,006

Заміна автоматичних вимикачів

1-125-2

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

10,60

3,0

За проектом

Вимикачі автоматичні

шт.

10

С111-1604

Папір шліфувальний

кв. м

0,005

Заміна ключів керування

1-125-3

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

3,10

3,0

За проектом

Ключі керування

шт.

10

С111-1604

Папір шліфувальний

кв. м

0,005

Заміна кнопок керування

1-125-4

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

2,20

3,0

За проектом

Кнопки керування

шт.

10

С111-1604

Папір шліфувальний

кв. м

0,005

{Таблиця 125 пункту 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Обслуговування підлогових стаціонарних плит.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 126

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Виявлення несправностей

1-126-1

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

2,67

3,0

Заміна чавунної конфорки

1-126-2

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

3,30

3,0

За проектом

Конфорки чавунні для підлогових стаціонарних плит

шт.

10

Заміна ТЕНів

1-126-3

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

5,0

3,0

За проектом

ТЕНи для підлогових стаціонарних плит

шт.

10

С111-1604

Папір шліфувальний

кв. м

0,007

Заміна терморегулятора жарової шафи

1-126-4

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

2,50

3,0

За проектом

Терморегулятор жарової шафи

шт.

10

{Таблиця 126 пункту 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Обслуговування підлогових стаціонарних плит.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 127

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Заміна перемикачів потужності

1-127-1

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

2,0

3,0

За проектом

Перемикачі потужності для підлогових стаціонарних плит

шт.

10

Заміна кільця-обода конфорки

1-127-2

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

2,0

3,0

За проектом

Кільце обода конфорки для підлогових стаціонарних плит

шт.

10

Заміна ламп освітлення жарової шафи

1-127-3

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,83

3,0

За проектом

Лампи освітлення жарової шафи

шт.

10

Заміна ручки перемикача

1-127-4

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

1,17

3,0

За проектом

Ручка перемикача для підлогових стаціонарних плит

шт.

10

{Таблиця 127 пункту 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Обслуговування підлогових стаціонарних плит.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 128

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Заміна скла жарової шафи

1-128-1

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

1,67

3,0

За проектом

Скло жарової шафи

шт.

10

Заміна автовимикача

1-128-2

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,83

3,0

За проектом

Вимикач автоматичний

шт.

10

С111-1604

Папір шліфувальний

кв. м

0,006

Заміна штепсельної вилки

1-128-3

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

2,50

3,0

За проектом

Вилка штепсельна

шт.

10

С111-1604

Папір шліфувальний

кв. м

0,006

{Таблиця 128 пункту 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Перевірка відкритої електропроводки.

Склад робіт:

1-129-1: огляд, перевірка стану і кріплень, додаткова ізоляція або заміна ізоляції окремих місць.

Одиниця вимірювання: 10 пог. м.

Таблиця 129

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-129-1

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

0,15

4,0

С1544-93

Стрiчка iзоляцiйна прогумована на основi бавовняних тканин однобiчна

кг

За проектом

Заміна деталей кріплення електропроводки.

Склад робіт:

1-130-1, 1-130-2: знімання деталей кріплення і видалення старих пробок; встановлення нових пробок і деталей кріплення.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 130

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Гайки та шпильки

1-130-1

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

4,10

2,0

За проектом

Гайки та шпильки для кріплення електропроводки

шт.

10

Кронштейни

1-130-2

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

7,30

2,0

За проектом

Кронштейни для кріплення електропроводки

шт.

10

{Таблиця 130 пункту 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Вимірювання опору ізоляції.

Склад робіт:

1-131-1: підключення приладу до електропроводки та ізоляції; вимірювання опору та запис показань приладу; відключення приладу від електропроводки та ізоляції.

Одиниця вимірювання: 10 ділянок.

Таблиця 131

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-131-1

7241.1

Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування

люд.-год.

5,6

3,0

4.9. НЧМ на виконання робіт з утримання елементів будівель, споруд, прибудинкової території.

НЧМ на виконання робіт з утримання елементів будівель, споруд, прибудинкової території наведені у таблицях 132-173 цього розділу.

Відкривання та закривання продухів у цоколях будинків.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 132

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Відкривання

1-132-1

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

0,88

2,0

Закривання

1-132-2

9162.1

Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями

люд.-год.

1,20

2,0

Видалення окремих цеглин у цегляних фундаментних стінах.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 133

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Вапняний розчин

1-133-1

7122.1

Витрати праці муляра

люд.-год.

0,104

2,0

Цементно-вапняний розчин

1-133-2

7122.1

Витрати праці муляра

люд.-год.

0,124

2,0

Цементний розчин

1-133-3

7122.1

Витрати праці муляра

люд.-год.

0,147

2,0

Видалення окремих каменів у бутових фундаментних стінах.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 134

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Вапняний розчин

1-134-1

7122.1

Витрати праці муляра

люд.-год.

0,111

2,0

Цементно-вапняний розчин

1-134-2

7122.1

Витрати праці муляра

люд.-год.

0,14

2,0

Цементний розчин

1-134-3

7122.1

Витрати праці муляра

люд.-год.

0,172

2,0

Закладання окремих місць мурування цегляних фундаментних стін шляхом укладання окремих цеглин.

Склад робіт:

1-135-1 — 1-125-3: розчищання місць відновлення мурування; закладання окремих місць мурування фундаментних стін.

Одиниця вимірювання: 10 цеглин.

Таблиця 135

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Вапняний розчин

1-135-1

7122.1

Витрати праці муляра

люд.-год.

0,29

2,5

С1422-10936

Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000 шт.

0,01

С1425-11696

Розчин готовий кладковий важкий вапняний, марка М4

куб.м

0,00488

Цементно-вапняний розчин

1-135-2

7122.1

Витрати праці муляра

люд.-год.

0,32

2,5

С1422-10936

Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000 шт.

0,01

С1425-11688

Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняний, марка М50

куб.м

0,00488

Цементний розчин

1-135-3

7122.1

Витрати праці муляра

люд.-год.

0,38

2,5

С1422-10936

Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000 шт.

0,01

С1425-11681

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50

куб.м

0,00488

Закладання окремих місць мурування бутових фундаментних стін шляхом укладання окремих каменів.

Склад робіт:

1-136-1 — 1-136-3: розчищання місць відновлення мурування; закладання окремих місць мурування фундаментних стін.

Одиниця вимірювання: 10 каменів.

Таблиця 136

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

.

1-136-1

7122.1

Витрати праці муляра

люд.-год.

0,70

2,5

С1421-9555

Камінь бутовий М400-600

куб.м

0,025

С1425-11696

Розчин готовий кладковий важкий вапняний, марка М4

куб.м

0,0063

Цементно-вапняний розчин

1-136-2

7122.1

Витрати праці муляра

люд.-год.

0,55

2,5

С1421-9555

Камінь бутовий М400-600

куб.м

0,025

С1425-11688

Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняний, марка М50

куб.м

0,0063

Цементний розчин

1-136-3

7122.1

Витрати праці муляра

люд.-год.

0,45

2,5

С1421-9555

Камінь бутовий М400-600

куб.м

0,025

С1425-11681

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50

куб.м

0,0063

Відновлення цегляних стін приямків шляхом укріплення окремих цеглин.

Склад робіт:

1-137-1: простукування мурування; видалення окремих цеглин; розчищення місць; закладання окремих місць цеглинами на цементному розчині з перев’язкою нового мурування з існуючим; перенесення будівельного сміття на відстань до 3 м.

Одиниця вимірювання: 10 цеглин.

Таблиця 137

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-137-1

7122.1

Витрати праці муляра

люд.-год.

0,70

3,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,0009

С1422-10936

Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000 шт.

0,01

С1425-11681

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50

куб.м

0,0049

Укріплення окремих цеглин у муруванні стін.

Склад робіт:

1-138-1 — 1-138-4: простукування мурування; видалення окремих цеглин; розчищання місць; закладання окремих місць цеглинами на цементному розчині з перев’язкою нового мурування з існуючим; розшивання швів (за необхідності); перенесення будівельного сміття на відстань до 10 м.

Одиниця вимірювання: 10 цеглин.

Таблиця 138

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Кутові ділянки, товщина мурування в 1/2 цеглини

1-138-1

7122.1

Витрати праці муляра

люд.-год.

0,60

3,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,0009

С1422-10936

Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000 шт.

0,01

С1425-11681

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50

куб.м

0,0064

Кутові ділянки, товщина мурування в 1 цеглину

1-138-2

7122.1

Витрати праці муляра

люд.-год.

0,47

3,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,0009

С1422-10936

Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000 шт.

0,01

С1425-11681

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50

куб.м

0,0063

Пласкі ділянки, товщина мурування в 1/2 цеглини

1-138-3

7122.1

Витрати праці муляра

люд.-год.

0,41

3,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,0009

С1422-10936

Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000 шт.

0,01

С1425-11681

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50

куб.м

0,0064

Пласкі ділянки, товщина мурування в 1 цеглину

1-138-4

7122.1

Витрати праці муляра

люд.-год.

0,29

3,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,0009

С1422-10936

Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000 шт.

0,01

С1425-11681

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50

куб.м

0,0063

Укріплення окремих цеглин у муруванні карниза.

Склад робіт:

1-139-1: простукування мурування; видалення окремих цеглин; розчищання місць; закладання окремих місць цеглинами на цементному розчині з перев’язкою нового мурування з існуючим; розшивання швів (за необхідності); перенесення будівельного сміття на відстань до 3 м.

Одиниця вимірювання: 10 цеглин.

Таблиця 139

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-139-1

7122.1

Витрати праці муляра

люд.-год.

0,37

3,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,0009

С1422-10936

Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000 шт.

0,01

С1425-11681

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50

куб.м

0,0061

Установлення та знімання пружин на вхідних дверях.

Одиниця вимірювання: 1 шт.

Таблиця 140

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Установлення

1-140-1

7124

Витрати праці столяра будівельного

люд.-год.

0,28

3,0

Знімання

1-140-2

7124

Витрати праці столяра будівельного

люд.-год.

0,14

3,0

Укріплення віконних рам та дверей.

Склад робіт:

1-141-1: знімання віконних рам та завіс; пристругування рам до фальців коробки; встановлення косинців; навішування рам; закріплення завіс;

1-141-2: знімання дверного полотна (без знімання завіс); прирізування та приганяння дверного полотна до прорізу; навішування дверного полотна на завіси.

Одиниця вимірювання:

1-141-1: 1 рама;

1-141-2: 1 кв.м полотна.

Таблиця 141

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Рама

1-141-1

7124

Витрати праці столяра будівельного

люд.-год.

0,50

3,0

За проектом

Косинці віконні, 50х50 мм

шт.

4,0

С111-1480

Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм

т

0,000023

Двері

1-141-2

7124

Витрати праці столяра будівельного

люд.-год.

0,22

3,0

С112-120

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт

куб.м

0,002

С111-1647

Клей столярний сухий

кг

0,02

Укріплення віконних та дверних наличників.

Склад робіт:

1-142-1: укріплення віконного та дверного наличника з прошиванням цвяхами.

Одиниця вимірювання: 1 пог. м наличника.

Таблиця 142

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-142-1

7124

Витрати праці столяра будівельного

люд.-год.

0,08

3,0

С111-0166

Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6х80 мм

т

0,00001

Усунення щілин у підвіконних дошках.

Склад робіт:

1-143-1: розшивання щілини у підвіконній дошці; встановлення рейки у щілину з прирізуванням та приганянням; простругування та кріплення рейки;

1-143-2: розчищення щілини; змочування щілини водою; замазування щілини цементним розчином.

Одиниця вимірювання: 1 м щілини.

Таблиця 143

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Дерев’яні

1-143-1

7124

Витрати праці столяра будівельного

люд.-год.

0,50

3,0

С111-0181

Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм

т

0,00005

С111-1647

Клей столярний сухий

кг

0,008

С112-292

Дошки стругані в чверть, III сорт, товщина 40-60 мм

куб.м

0,002

Бетонні або мозаїчні

1-143-2

7133

Витрати праці штукатура

люд.-год.

0,15

3,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,00028

С1425-11681

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50

куб.м

0,0015

Укріплення відливів-слізниць із зовнішнього боку літніх рам та фрамуг.

Склад робіт:

1-144-1: укріплення відливів-слізниць з прошиванням цвяхами.

Одиниця вимірювання: 1 пог. м.

Таблиця 144

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-144-1

7124

Витрати праці столяра будівельного

люд.-год.

0,08

3,0

С111-0183

Цвяхи тарні круглі 1,6х25 мм

т

0,000007

Укріплення перил, поручнів дерев’яних та кам’яних сходів.

Склад робіт:

1-145-1, 1-145-2: виявлення відшарованих місць; укріплення розхитаних та відшарованих окремих частин шурупами;

1-145-3: простукування; розчищення розхитаних та відшарованих місць; змочування водою; замазування цементним розчином.

Одиниця вимірювання: 1 пог. м.

Таблиця 145

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Дерев’яні, прямі частини

1-145-1

7124

Витрати праці столяра будівельного

люд.-год.

0,08

3,0

С111-1480

Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм

т

0,000023

Дерев’яні, заокруглення

1-145-2

7124

Витрати праці столяра будівельного

люд.-год.

0,1

4,0

С111-1480

Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм

т

0,000023

Кам’яні

1-145-3

7122.2

Витрати праці муляра

люд.-год.

0,15

3,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,00028

С1425-11681

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50

куб.м

0,0015

Укріплення розхитаних балясин дерев’яних та кам’яних сходів.

Склад робіт:

1-146-1: виявлення розхитаних балясин; укріплення розхитаних балясин шурупами;

1-146-2: простукування; розчищення місця кріплення балясини; змочування розчищеного місця водою; забивання місця кріплення балясини цементним розчином.

Одиниця вимірювання: 1 шт.

Таблиця 146

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Дерев’яні

1-146-1

7124

Витрати праці столяра будівельного

люд.-год.

0,08

3,0

С111-1480

Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм

т

0,000023

Кам’яні

1-146-2

7122.2

Витрати праці муляра

люд.-год.

0,2

3,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,00028

С1425-11681

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50

куб.м

0,0015

Скління прямокутних вікон з дерев’яними рамами на штапиках по силікону.

Склад робіт:

1-147-1 — 1-147-4: знімання та навішування рам, виймання пошкодженого скла; нарізання штапиків; вставляння скла із закріпленням штапиками по силікону; протирання скла.

Одиниця вимірювання: 10 кв.м скління.

Таблиця 147

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Площа скла до 0,25 кв.м

1-147-1

7135

Витрати праці скляра

люд.-год.

16,30

3,0

За проектом

Герметик силіконовий для вікон

л

4,88

С111-1250

Скло листове, 1 група, товщина 4 мм, марка М4

кв.м

10,5

С111-159

Цвяхи опоряджувальні круглі 0,8х10 мм

т

0,00007

С111-1608

Дрантя

кг

0,0405

С123-528

Штапики

пог. м

81,5

Площа скла понад 0,25 кв.м до 0,5 кв.м

1-147-2

7135

Витрати праці скляра

люд.-год.

11,5

3,0

За проектом

Герметик силіконовий для вікон

л

3,66

С111-1250

Скло листове, 1 група, товщина 4 мм, марка М4

кв.м

10,6

С111-159

Цвяхи опоряджувальні круглі 0,8х10 мм

т

0,00005

С111-1608

Дрантя

кг

0,0286

С123-528

Штапики

пог. м

61,2

Площа скла понад 0,5 кв.м до 1,0 кв.м

1-147-3

7135

Витрати праці скляра

люд.-год.

9,87

3,0

За проектом

Герметик силіконовий для вікон

л

2,44

С111-1250

Скло листове, 1 група, товщина 4 мм, марка М4

кв.м

10,6

С111-159

Цвяхи опоряджувальні круглі 0,8х10 мм

т

0,00003

С111-1608

Дрантя

кг

0,0245

С123-528

Штапики

пог. м

40,8

Площа скла понад 1,0 кв.м до 2,0 кв.м

1-147-4

7135

Витрати праці скляра

люд.-год.

8,93

3,0

За проектом

Герметик силіконовий для вікон

л

1,83

С111-1250

Скло листове, 1 група, товщина 4 мм, марка М4

кв.м

10,7

С111-159

Цвяхи опоряджувальні круглі 0,8х10 мм

т

0,00002

С111-1608

Дрантя

кг

0,0222

С123-528

Штапики

пог. м

30,6

{Таблиця 147 пункту 4.9 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 16 від 06.02.2015}

Відновлення бетонних поверхонь підлог методом наформування полімерцементного бетону.

Склад робіт:

1-148-1 — 1-148-4: розчищення поверхні; приготування полімерцементного бетону; наформування бетону на поверхню, яку відновлюють.

Одиниця вимірювання: 1 місце.

Таблиця 148

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

При пошкодженні шару бетону до 0,0002 куб.м

1-148-1

7123

Витрати праці бетоняра

люд.-год.

0,28

4,0

За проектом

Бетон

куб.м

0,000204

За проектом

Полімерні добавки

кг

0,0005

При пошкодженні шару бетону понад 0,0002 куб.м до 0,0006 куб.м

1-148-2

7123

Витрати праці бетоняра

люд.-год.

0,35

4,0

За проектом

Бетон

куб.м

0,000612

За проектом

Полімерні добавки

кг

0,0014

При пошкодженні шару бетону понад 0,0006 куб.м до 0,001 куб.м

1-148-3

7123

Витрати праці бетоняра

люд.-год.

0,43

4,0

За проектом

Бетон

куб.м

0,0024

За проектом

Полімерні добавки

кг

0,0047

При пошкодженні шару бетону понад 0,001 куб.м до 0,01 куб.м

1-148-4

7123

Витрати праці бетоняра

люд.-год.

0,67

4,0

За проектом

Бетон

куб.м

0,0013

За проектом

Полімерні добавки

кг

0,026

Замазування тріщин на бетонних поверхнях підлог полімерцементним розчином.

Склад робіт:

1-149-1, 1-149-2: розчищання тріщини; приготування полімерцементного розчину; замазування тріщини.

Одиниця вимірювання: 1 м тріщини.

Таблиця 149

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Площа поперечного перерізу тріщини до 5 кв.см

1-149-1

7123

Витрати праці бетоняра

люд.-год.

0,27

4,0

За проектом

Полімерні добавки

кг

0,0023

С1425-11683

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100

куб.м

0,00102

Площа поперечного перерізу тріщини понад 5 кв.см до 10 кв.см

1-149-2

7123

Витрати праці бетоняра

люд.-год.

0,44

4,0

За проектом

Полімерні добавки

кг

0,0046

С1425-11683

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100

куб.м

0,002

Заміна ковпаків на димових і вентиляційних трубах.

Склад робіт:

1-150-1, 1-150-2: знімання пошкодженого ковпака; встановлення нового ковпака на місце із закріпленням його дротом до гвіздків або лапок, які встановлені раніше у мурування труби.

Одиниця вимірювання: 1 шт.

Таблиця 150

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

При одному каналі в трубі

1-150-1

7131

Витрати праці покрівельника

люд.-год.

0,38

3,0

За проектом

Ковпак

шт.

1,0

С111-795

Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм

т

За проектом

Додавати на кожний наступний канал

1-150-2

7131

Витрати праці покрівельника

люд.-год.

0,13

3,0

С111-795

Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм

т

За проектом

Заміна зонтів на димових і вентиляційних трубах.

Склад робіт:

1-151-1 — 1-151-3: знімання пошкодженого зонта; встановлення нового зонта на місце із закріпленням його дротом до гвіздків або лапок, які встановлені раніше у мурування труби.

Одиниця вимірювання: 1 шт.

Таблиця 151

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Конусоподібні зонти

1-151-1

7131

Витрати праці покрівельника

люд.-год.

0,11

3,0

За проектом

Зонт конусоподібний діаметром до 220 мм

шт.

1,0

С111-795

Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм

т

За проектом

Пірамідальні зонти: при одному або двох каналах

1-151-2

7131

Витрати праці покрівельника

люд.-год.

0,24

3,0

За проектом

Зонт пірамідальний

шт.

1,0

С111-795

Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм

т

За проектом

Пірамідальні зонти: додавати на кожні наступні два канали

1-151-3

7131

Витрати праці покрівельника

люд.-год.

0,11

3,0

С111-795

Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм

т

За проектом

Заміна дефлекторів на димових і вентиляційних трубах.

Склад робіт:

1-152-1, 1-152-2: знімання пошкодженого дефлектора; встановлення нового дефлектора на місце із закріпленням його дротом до гвіздків або лапок, які встановлені раніше у мурування труби.

Одиниця вимірювання: 1 шт.

Таблиця 152

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Переріз каналу 140 х 140 мм

1-152-1

7131

Витрати праці покрівельника

люд.-год.

0,80

3,0

За проектом

Дефлектор

шт.

1,0

С111-795

Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм

т

За проектом

Переріз каналу 140 х 270 мм або 270 х 270 мм

1-152-2

7131

Витрати праці покрівельника

люд.-год.

1,12

3,0

За проектом

Дефлектор

шт.

1,0

С111-795

Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм

т

За проектом

Очищення покрівлі.

Склад робіт:

1-153-1, 1-153-2: очищення покрівлі від сміття та бруду.

Одиниця вимірювання: 100 кв.м.

Таблиця 153

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

З внутрішнім водостоком

1-153-1

7131

Витрати праці покрівельника

люд.-год.

0,4

2,5

Із зовнішнім водовідведенням

1-153-2

7131

Витрати праці покрівельника

люд.-год.

0,5

2,5

Укріплення окремих цеглин у муруванні парапетів.

Склад робіт:

1-154-1: простукування мурування; видалення окремих цеглин; розчищання місць; закладання окремих місць цеглинами на цементному розчині з перев’язкою нового мурування з існуючим; перенесення будівельного сміття до місця спуску.

Одиниця вимірювання: 10 цеглин.

Таблиця 154

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

1-154-1

7122.1

Витрати праці муляра

люд.-год.

0,7

3,0

С142-10-2

Вода

куб.м

0,0009

С1422-10936

Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000 шт.

0,01

С1425-11681

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50

куб.м

0,0049

Промазування замазкою свищів і фальців на сталевій покрівлі.

Склад робіт:

1-155-1: очищення пошкоджених місць від фарби та іржі; виправлення згинів і задирок; приготування сурикової замазки; промазування свищів; фарбування промазаних місць;

1-155-2: очищення пошкоджених місць від фарби та іржі; виправлення згинів і задирок; приготування сурикової замазки; промазування фальців; фарбування промазаних місць.

Одиниця вимірювання:

1-155-1: 10 свищів;