Про затвердження Порядку зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами

Про надання пільг та субсидій

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 лютого 2016 р. № 109 Київ

 Про затвердження Порядку зберігання протоколів зборів
співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації
про рішення, прийняті такими зборами

 

Відповідно до частини дев’ятої статті 10 Закону
України “Про особливості здійснення
права власності у багатоквартирному будинку”

 

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок зберігання протоколів зборів
співвласників багатоквартирного будинку та розміщення
інформації про рішення, прийняті такими зборами
, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                       А.ЯЦЕНЮК
Інд. 37

    ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2016 р. № 109

ПОРЯДОК
зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного
будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами

 

  1. Цей Порядок визначає процедуру зберігання виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку (далі — протоколи) та розміщення ними на своєму офіційному веб-сайті інформації про рішення, прийняті такими зборами.

Дія цього Порядку поширюється на виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (далі — виконавчі комітети), співвласників багатоквартирних будинків (далі — співвласники), а також управителів багатоквартирних будинків (далі — управителі).

  1. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Цивільному кодексі Українита Законі України“Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”.
  2. Зберіганню підлягають протоколи з питань:

1) визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміни умов договору з управителем;

 

2) обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням.

  1. Після складення протоколу уповноважений зборами співвласник або управитель надсилає до виконавчого комітету за місцем розташування відповідного багатоквартирного будинку рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання, заяву за формою згідно з додатком 1разом з протоколом.
  2. Виконавчий комітет визначає структурний підрозділ (підрозділи) або особу (осіб), відповідальних за зберігання протоколів та розміщення їх результативних частин на своєму офіційному веб-сайті (далі — відповідальний за зберігання протоколу).
  3. Після надходження до виконавчого комітету заяви та протоколу відповідальний за зберігання протоколу перевіряє:

1) відповідність заяви формі, наведеній у додатку 1;

2) наявність в протоколі рішень з питань, зазначених у пункті 3 цього Порядку;

3) відповідність форми протоколу формі, затвердженій Мінрегіоном.

У разі невідповідності заяви формі, наведеній у додатку 1, відсутності в протоколі рішень з питань, зазначених у пункті 3 цього Порядку, та/або невідповідності форми протоколу формі, затвердженій Мінрегіоном, відповідальний за зберігання протоколу у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня надходження зазначених документів до виконавчого комітету, повертає їх заявнику із зазначенням конкретних підстав для повернення.

Заява та протокол повертаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме їх отримання заявником.

У разі відсутності підстав для повернення поданих заявником документів відповідальний за зберігання протоколу вносить дані у журнал обліку протоколів за формою згідно з додатком 2 та надсилає протягом п’яти робочих днів з дня надходження документів повідомлення заявнику про факт взяття протоколу на зберігання згідно з додатком 3.

  1. Виконавчий комітет забезпечує зберігання протоколів протягом усього життєвого циклу багатоквартирного будинку.

Порядок формування справ протоколів та їх зберігання визначається в інструкції з діловодства виконавчого комітету.

У виконавчому комітеті співвласник та управитель можуть безоплатно отримувати засвідчену виконавчим комітетом копію протоколу. Надання копії протоколу здійснюється у триденний строк з дати надходження відповідного звернення.

  1. У п’ятиденний строк з дня надсилання повідомлення про взяття протоколу на зберігання його результативна частина з питань, зазначених у пункті 3цього Порядку, розміщується виконавчим комітетом на його офіційному веб-сайті.

Виконавчий комітет забезпечує створення на своєму офіційному веб-сайті окремого розділу про рішення, прийняті зборами співвласників, щодо управління багатоквартирним будинком. У такому розділі повинна бути забезпечена можливість пошуку результативних частин протоколів з питань, зазначених у пункті 3 цього Порядку, зокрема за адресами багатоквартирних будинків.


Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА


Додаток 2
до Порядку

 

ЖУРНАЛ 
обліку протоколів зборів співвласників багатоквартирних будинків

Порядковий номер Дата надходження протоколу Заявник Реквізити протоколу Адреса багатоквартирного будинку Дата прийняття протоколу на зберігання Примітка

Додаток 3
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ


Теги: , ,

Оставить ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>